Avgifter till bödeln 1736

Halshuggning 5 Daler
Särskilt för handens avhuggning 2 Daler
Rådbråkande och halshuggning samt parterande och steglande på tvenne eller flera pålar 15 Daler
Halshuggande eller steglande en eller flera pålar 10 Daler
Upphängande i galge 8 Daler
Fördrivande utur stad eller härad 2 Daler
Knipande med tång, var gång 2 Daler
Brännande i pannan eller å rygg med stadens vapen för att visa att han var en missdådare 2 Daler
Tungans avskärande 5 Daler
Öronens avskärande 2 Daler

Kommentarer

 
Dessutom ålåg det bödeln eller bödelsknekten att  prygla dårarna i dårhuset, men taxa därför är ej noterat.
För spöslitning vid pålen anlitades i regel icke bödeln  utan en bödelsknekt från orten anlitades att utföra  detta, eller den som länsmannen eller lagmanstinget  utsåg härtill.