Den kloke hushållaren
Konsten att leva billigt och slå sig ut med små inkomster.

En behövlig rådgivare 1858 och kanske även nu för tiden


 
TIPS
REGLER

Tips 1
Att fördriva råttor
lyckas ganska lätt och säkert genom att använda en mjöldeg. vari man under uppvärmning blandar något fosfor. Denna blandning kan man få tillblandat på vilket apotek som helst om man så önskar. Blandningen lägger man på stickor i de vrår som råttorna går.

Även: Blanda socker och osläckt kalk samt lägg små högar där råttorna framkomma. De uppäter begärligt denna blandning, som nedsväljd, bränner upp dem invärtes.
 


Första regeln

Skilj mellan det oumbärliga, nödvändiga och nyttiga och det endast angenäma och vackra.


Sparsamheten gäller blott det verkliga, icke det konstlade behovet. Föda, kläder, boning kan ingen
undvara, men allt måste vara enkelt, naturligt utan lyx.
Men under sken av verkligt oundgängligt behov gömmer sig mycket onödigt och överflödigt.
Istället för det högst enkla tager man det mycket konstlade, istället för det billiga det dyra.
Allt beror på riktig kännedom och klok beräkning. Det verkliga behoven är enkla och till största
delen lätta och billiga, men de konstlade svåra och dyra att tillfredställa. Den egna inbillningen
fördomar och exemplen hos andra, narra på oss en mängd behov, vilkas tillfredställande ofta
förskaffar oss mera förtret än njutning, varvid mödan är stor och lönen ringa.
Reglera därför dina behov efter ditt förnufts måttstock och icke efter andras dårskaper.

Tips 2
Att över sommaren bevara rökt kött och korv fullkomligt gott
Man låter om våren eller till fram på sommaren skära mycket kort hackelse av god råghalm, och med denna emellan läggs det rökta köttet och korven varvtals i ett kärl. Varje hackelsevarv bör vara minst en tum högt.

 

Andra regeln
Uppgör en årlig utgiftberäkning. (Hushållsstat)

Det är nödvändig även om du är den enda personen i hushållet, men alldeles oundgängligt för en
 familj. Behov, medel, indelning, relativ nödvändighet är huvudkapitlen.
Förbise inte de små dagliga eller veckoutgifterna, som kan var skenbart obetydliga men för månaden
och året gör de en betydlig summa. Betänk bara hur mycket det gör för månad eller år om du
dagligen sparar eller utgiver 10 öre .
Granska således noga de särskilda posterna i din hushållsstat och anse inte en ett öre för en
bagatell. Sådana hushållstabeller finns tryckta och färdiga att tillgå, men du har mer nytta av att
själv upprätta en. Din eftertänksamhet därvid ska bli fruktbärande.
Tips 3
Medel mot tandvärk
Man intrycker blad av kattmynta emellan den sjuka tanden och den brevid varande, och efter två eller tre minuter upphör smärtan.
 
Tips 4
Kreosot mot brännskador
Vid lätta brännskador, då inte ytan av huden har skadats, är det mycket nyttigt att genast fukta det brända stället med en ren, oblandat kreosot, och vid brännskador där huden redan blivit förstörd, är det mycket nyttigt att pålägga vitt sugpapper, fuktat med kreosotvatten.
Man måste dock akta sig att något därav kommer i ögat , emedan därav skulle uppstå en odräglig smärta.
 
Tips 5
Att under längre tid bevara kött och trädgårdssaker oskadade
Man tar järnfilsspån, som är väl ren från damm, slår rent vatten därpå och lägger i det friska köttet eller de färska grönsakerna, så att vattnet väl täcker det inlagda. För att fullkomligt hindra luften att intränga, gjuter man något olja över.
Kött som på detta sätt bevarades, uttogs efter sju veckor och var till färg och lukt alldeles som då det slaktades, gav en fullkomligt oklanderlig soppa och hade sin naturliga välsmakenhet.
När man vill ta köttet ur vattnet, så bör man blott luta kärlet lite, då oljan ända tills sista droppen rinner av.
 
Tips 6
Att förhindra myggstick
Man kokar kummin eller ättika i vin och tvättar därmed ansikte hals och armar. Har man redan blivit stungen, så bör man genast ingnida stället med bomolja.
 
Tips 7
Att bevara järn för rost
Man blandar lika delar beck och tjära samt tillsätter för svärtans skull kimrök. Med denna blandning. överstryker man järnet, stängerna, spjälorna och ramarna samt begagnar därtill en kort pensel.
Detta göres efter behag en eller två gånger. Om smörjan påstrykes om våren, så hårdnar den under den småningom tilltagande värmen till den grad, att solhettan sedemera icke skadar den eller smälter den. Den erhåller en fenisslik glans och är varaktigare än oljefärg, som lätt får sprickor.
 
Tips 8
Att skilja rent rostat kaffe från sådant som är uppblandat med cichoria.

Man slår litet av det malda kaffet i ett glas med kallt vatten och skakar om Blir vattnet ofärgat och kaffet håller sig uppe, så är det rent.
Färgas däremot vattnet rödaktigt och bruna delar sjunker till botten, så är det blandat med cichoria.
 
Tips 9
Att bevara kött

Kreosot är ett medel att bevara kött och andra lättruttnande ämnen. Några droppar därav blandas i ett stop vatten. Häri doppar man köttet och det håller sig länge friskt.
 
Tips 10
Att
hastigt bota brännsår så att det inte uppstår bulnad
Det bästa medlet är att veckla rå bomull kring den förbrända lemmen
.
Är brännsåren endast litet t.ex. på handen, i ansiktet, på ett finger etc. så är och blir den bästa medlet alltid brännässeltinktur, som på alla apotek kan fås för några få ören.
Man kan även bereda den själv på följande sätt;  Man skär av spetsarna på de stora brännässlorna en fot högt, skär sönder dem och stöter dem med lite sprit till en massa. Denna utpressas och lika mycket sprit tillsättes, varefter det får stå i en väl tillsluten flaska. Någon tid därefter avhälls det klara och denna tinktur göms på ett torrt ställe.

Vid svårare brännskador begagnas följande salva:
Tre delar äggvita, en del bomolja och en del vit uttorkad vitriol som stöts till finaste mjöl. Detta blandas till en salva och påstrykes en gång i timmen med en gåspenna tills smärtan är borta.
Små brännsår bestryker man genast med olja. Häst- lin- eller bomolja, och gnider dem med koksalt. Huden förblir frisk och smärtan förgås snart.

Har man bränt sig genom drypande lack, så bör man låta lacket kallna och inte strax avtaga det. Man ska då inte känna någon smärta och huden skadas inte heller betydligt.
 
Tips 11
Att
behålla kött friskt

Vill man under sommarvärmen några dagar behålla sitt kött färskt, så måste man packa in det i nyss utglödgat pulvriserat kol. På det sättet håller köttet sig sex till åtta dagar fullkomligt friskt.Till och med sådant, som redan luktar tämligen starkt, förlorar sin lukt genom den här behandlingen och kommer att likna det färska köttet. Träkolen sköjls lätt av med vatten.
Vidare:
Saknar men en god källare, så lägger man kalv- eller fårköttet i skummad mjölk så att mjölken står över köttet.
Är vädret varmt så byter man dagligen om med frisk mjölk men är det svalt, så behöver det endast ske var tredje dag. Köttet håller sig på det här sättet över fjorton dagar friskt samt får til och med bättre smak.

Villebråd eller nötkött, inslaget i duk och nedgrävt i en sandlåda håller sig gott och väl i tre veckor och blir mycket mört vid kokningen. Man bör sätta sandkistan på ett torrt, svalt och luftigt ställe

Tips 12
Att
göra sur mjölk söt

Man häller 5 - 8 droppar upplöst pottaska i en kanna mjölk och vinner därmed ändamålet.
För att genast återställa anlöpt mjölk blandar man, efter kvantiteten av mjölk, en eller flera knivsuddar pottaska däri och låter det koka upp. Dock känns vanligen en mindre behaglig smak härav.
Men för att hindra mjölk för att anlöpa så lägger man en liten knippa krusmynta däruti.
 
Tips 13
Att
ta bort varjehanda fläckar
Rostfläckar på stål kan utplånas med ananassaft, fettfläckar behandlas med krukmakarlera.
Fläckar av syror tas ut med ammoniak på så sätt att man försiktigt stryker över dem så att det inte kommer något utanför fläckens kanter. Fläcken försvinner snart men stundom måste man stryka över den tio eller tolv gånger.
Fläckar av lutsalter tas ut med syror, t.ex. förtunnad vitriolsyra.
Bläckfläckar .tas ut med citronsyra.
Beckfläckar insmetas med feta ämnen.
 
Tips 14
Medel mot getingstick.
Man stöter i en mortel röd potatis utan att skala den och binder sedan över det svullna stället. Omslaget måste förnyas var femte minut. Först ska man dock försöka ta ut gadden.
 
Tips 15
Medel mot vägglöss

Man bestryker träet en gång varje dag med jäst och låter det torka. Inom några dagar är vägglössen borta.
 
Tips 16
Att putsa knivar och gafflar

Man beslår en bred list med tjockt läder och bestryker den med en härtill beredd salva av svinister, preparerad smergel och slammad järnoxid. Genom skurning på denna strigel blir knivarna både blanka och vassa.
 
Tips 17
Medel mot tandvärk som uppkommit genom tändernas anfrätning.

Man tar en liten knivsudd renat boraxsyra (acidum boracinum depuratum) och löser upp tet en halv kopp ljumt vatten och håller mot tanden.
 
Tips 18
Att göra frusna ägg ätbara

Man blandar friskt brunnsvatten med något salt och lägger de frusna äggen däri. Härigenom blir de lika goda som förut.
 
Tips 19
Att göra potatis mjölig

Tidigt upptagen potatis kan man förbättra om den är vattnig och osmaklig genom att man åtta dagar innan den ska ätas sätter den på en ugn eller spiselhärd. Den blir därigenom välsmakande och mjölig.
Lägger man den i källaren på ett lager av träkol, så gror den inte och kan gömmas så långt framemot sommaren att man åter har ny potatis.
 
Tips 20
Att rengöra rockkragar.

För att rengöra rockkragar från fett av håret, svett och dyligt kan man tvätta med rent starkt sädesbrännvin.
Även terpentinspiritus samt ammoniak är att rekommendera där tvättning med tvål och vatten inte är tillräckligt.
 
Tips 21
Medel mot kylda lemmar.

En kanna gott öl kokas tills det tjocknat samt inkokt till 1/16 del. Härmed gör man omslag kring de sjuka lemmarna.
 
Tips 22
Ett medel varigenom lampvekar alltid brinna klart och icke osa, samt att olja sparas.

Man lägger veken 24 timmar förr än den ska begagnas i god ättika och låter den sedan torka. I oljan slår man en tämligen stor kvantitet salt, och den skall kunna brinna mycket sparsamt.
 
Tips 23
Inköp och förbrukning av ved.
Man bör alltid ha ett halvt års behov av ved i förråd
Därigenom sparar man hälften av veden. Det är emellertid inte tillrådligt att ha ved för flera års behov. ty om den får ligga mer än ett år, så avtager vedens värmeförmåga betydligt, enligt känd erfarenhet och insedda skäl. Man vet hur litet värmande bränsle av gamla hus är. Av samma skäl ska man inte genast på en gång sönderhugga all veden. Den behåller bättre sin värmeförmåga i stora, än i små stycken
.
Den om hösten eller vintern inköpta rå veden bör en tid stå ute i luften, och liksom vissna, det är torka, eller, såsom det sägs om ekved, lakas ur och förlora en del av sin saft.
Läggen veden genast, sedan den är upphuggen, i bodar och skjul, så blir den lätt dystert brinnande, möglig, murknar och kan så förlora sin värmeförmåga, att den inte blir mycket bättre än ruttet trä. Också låter veden lättare såga och klyva sig, då den en tid fått torka ute i luften

Man bör köpa av det vedslag som i anseende till sin värmningsförmåga är det billigaste.
Kostade t. ex. en famn aspved.8 riksdaler och en famn ekved 10 riksdaler, så hade man dock köpt ekveden för propotionsvis billigaste priset
Enligt anställda försök står vedens värmningsförmåga i följande ordning: Ek, bok, björk, al, oxel, alm, tall, gran, asp.

Det är inte likgiltigt på vad jordmån veden växt.
Femtioårig ek. eller bokved från den ena eller andra marken, från fet eller mager jordmån är inte lika  i avseende på värmeförmåga, ehuru man sällan aktar därpå.

I allmänhet bör man föredraga ved från bergshöjder framför den som är från dalgångar och den från mager torr mark framför den från fet, ty den innehåller mera värmningsfårmåga,

Det är högst fördelaktigt såga veden kort och icke över 1,5 qvarter lång, eller åtminstone obetydligt mer, utom till särskilda ändamål, som erfordra längre stycken.
Emedan för detta ändamål sågningen därmed blir mödosammare, så kostar den lite mera i arbetslön, men vilket rikligen ersätts därav att veden bättre kan makas till den punkt där elden ska verka och att icke oförståndigt och slarvigt folk kan så mycket slösa därmed.
Kortsågad ved är också lättare att klyva.

I avseende på kubikinnehållet av en bestämd vedkvalitet, t. ex. en famn, så innehålla de vedslag mest, som är rakast, såsom tall, gran och bok.

Tips 24
Finkelfritt brännvin

kan man genast göra likt konjak, om man till en kanna sätter 10 droppar ättikseter.
Tips 25
Medel mot ömkyla
Man tager frögurkor, uttager det inre och torkar skalen.  Dessa läggs sedan i en blandning av vatten och ättika och pålägges en längre tid.
Även skall det vara gott att pålägga en uppfläkt sill.
Tips 26
Att rena silverpjäser som anlöpt.

Silverskedar eller andra silverpjäser, som blivit bruna, renas hastigt med lite sot.