Tipsresultatet Hällerstadsjön runt 
2018 05 10

 

Rätt rad vuxen

2 (anjou)

X (47 möh)

1 (14562)

2 (Öland)

X (Ante på Mobacken)

2 (Indien)

X (potatis)

2 (Anders Bevemyr)

1 (Grün)

1 (Borensberg)

2 (har fler tår än normalt)

2 (knölsvan)

Svaret på skiljefrågan var 86 st

Resultat vuxna

12 rätt: Eva Sundin

11 rätt: Göran Berger (79) Lars Carlsson (99) Kjell Andersson (71)
Marita Furedal (102)

Rätt rad barn

1 (midsommar)

1 (14.00)

1 (Östergötland)

2 (Köpenhamn)

1 (Valleby)

2 (Ibrahimovic)

X (padda)

X (grön)

2 (Rasmus på luffen)

X (träd)

X (Stefan Löfvén)

X (höger)

Resultat barn

12 rätt: Cornelia Larsson (85) Tobias ? (75) Ricky Andersson (73) Elvira Kreutz (99) Mira Lindberg (50)

Ni var fler barn, som hade 12 rätt, och likaså fler vuxna med 11 rätt. Här har skiljefrågan fått avgöra, vilka som får vinster. Vinsterna skickas till er per post.

Cornelia, var snäll och meddela din adress till mig. 0705-872378.

I år var det 36 år sedan Hällerstadsjön runt startade, men aldrig har det varit så många deltagare som idag. 111 vuxna och 32 barn. Suveränt.

Tack för idag, och på återseende nästa års Hällerstadsjön runt.

Lisbeth, frågemakare och resultatansvarig samt alla andra funktionärer i hembygdsföreningarna