Hylinge
 

 

Hylinge är en representativ och närmast oförändrad herrgårdsanläggning från sent 1700-tal.
Huvudbyggnaden och de fyra flygelbyggnaderna är på tidstypiskt sätt grupperade i U-form kring en öppen gårdsplan. Den ursprungliga planlösningen och den äldre fasta inredningen i huvudbyggnaden finns bevarade. Till herrgården hör en trädgårdsanläggning som i stort ännu uppvisar 1700-talets utseende.

Hylinge ligger mellan Söderköping och Linköping, i Västra Husby församling. Det är känt sedan 1300-talet. En tid under 1500-talet löd det under Askeby kloster. Under 1600-talet ägdes Hylinge av släkten Gyldenclou och under 1700-talet av Burensköld och Schwerin. År 1779 tillträdde Fredrik Georg Strömfelt och hans hustru Anna Magdalena Wachtmeister varefter gården varit i släktens ägo till 1966 då siste fideikommissarien ryttmästaren greve Carl Strömfelt avled. Ägandet övergick sedermera till dennes brorson majoren greve Carl Haraldsson Strömfelt.
 
Under Fredrik Georg Strömfelts ägande fullbordades antagligen år 1788 huvudbyggnaden efter ritningar troligen av Olof Tempelman eventuellt i samarbete med Erik Palmstedt. Byggmästare var Anders Sundström från Nyköping. Stenhuset från 1600-talets mitt finns kvar som en flygel till nuvarande huvudbyggnad.
Uppgifter i huvudsak från Wikipedia och Länsstyrelsen
Åke Öberg