Kyrkan i Västra Husby.
 

Dagens kyrka är ung och modern men kyrkans placering har en betydligt längre historia. Redan under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft uppfördes här sannolikt en stenkyrka men troligtvis har det funnits en ännu äldre föregångare i trä. Från början kallades kyrkan Husaby circa Aswiden. Skogen intill kyrkan har troligen varit en offerlund och i hedendomen var Gud =As och skog = wid
.
Stenkyrkan var uppmurad med tjocka murar av grov sten och var 47,5 alnar lång och 11,5 alnar bred. Två kyrkklockor fanns men inte i kyrkans torn utan i en klockstapel i trä. Kyrkans torn var ansenligt högt men tros i krigstid varit till spaning och dess nedre del som provianthus. Enligt tradition skall biskop Colo, som var biskop i Linköping åren 1171-1196, invigt kyrkan år 1186 och helgad S:t Olov.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1816-1817 och invigdes år 1820. Den byggdes av länsbyggmästaren Johan Holmbert efter ritningar fastställda av Kungliga Överintendentsämbetet den 17 juli 1807. Stilen särpräglad nyklassisistisk som var så vanlig i början på 1800-talet. (sk Tegnerlada)
 

Det var den 2 mars 1977 utbröt en brand  som bara lämnade väggarna kvar. Tornet blev illa skadat när kyrkklockorna brakade ner och predikstol, altare, bänkar och orgel blev helt förstörda. Kyrkans lösa inventarier räddades eftersom de redan var utplockade för en stor renovering. Efter antikvariska utgrävningar började det omfattande återuppbyggnadsarbetet inom de gamla murarna.
 
Kyrkan var färdig för återinvigning i den 22 maj 1979 av biskop Ragnas Askmark. Församlingen hade fått en ny ,ljus, förändrad men vacker helgedom. Det mest framträdande är altartavlan med mosaik gjord av Bengt Olof Kälde. Orgeln med sin placering i koret, är byggd av Nils Hammarberg orgelbyggeri i Göteborg. Den är invigd 1979 och har 18 stämmor och ett klockspel.
 
 
Uppgifter är till viss del hämtade från kyrkans hemsida och "Historik över Västra Husby kyrka"

Åke Öberg