Gamla Hemmet

 

Tid

Utrymme

 Förening/organisation

 

 

 

 

Bokningskalender

 

Förmiddag = f

Nedre norra = nn

Hela Hemmet = hh

Hembygdsföreningen = HF

 

 

 

 

 

 

 

Eftermiddag = e

Nedre södra = ns

Trädgård, altan = ta

Fiberföreningen = FF

 

 

 

 

 

 

 

Kväll = k

Övre norra = ön

Snickarboden = sb

Kyrkan = Ky

 

 

 

 

 

 

 

Heldag = h

Övre södra = ös

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måndag

tid, utrymme

2 tisdag

tid, utrymme

3 onsdag

tid, utrymme

4 torsdag

tid, utrymme

5 fredag

tid, utrymme

6 lördag

tid, utrymme

7 söndag

tid, utrymme

   

 Yoga

 k,ös

       

 

 

 

 

L Sjögren

Yoga

e,ns+nn
   

 L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh 

 k,ös

8 måndag

tid, utrymme

9 tisdag

tid, utrymme

10 onsdag

tid, utrymme

11 torsdag

tid, utrymme

12 fredag

tid, utrymme

13 lördag

tid, utrymme

14 söndag

tid, utrymme

K Prytz k,hh Yoga k,ös    

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös
   

L Dagh 

 

       

 

 

 

 

 L Dagh

 

15 måndag

tid, utrymme

16 tisdag

tid, utrymme

17 onsdag

tid, utrymme

18 torsdag

tid, utrymme

19 fredag

tid, utrymme

20 lördag

tid, utrymme

21 söndag

tid, utrymme

    Yoga k,ös        

 

 

    Yoga k,ös

 

 

 L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

22 måndag

tid, utrymme

23 tisdag

tid, utrymme

24 onsdag

tid, utrymme

25 torsdag

tid, utrymme

26 fredag

tid, utrymme

27 lördag

tid, utrymme

28 söndag

tid, utrymme

   

Yoga 

 k,ös

   

 

 

 

 

    Yoga k,ös
   

L Dagh 

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

29 måndag

tid, utrymme

30 tisdag

tid, utrymme

31 onsdag

tid, utrymme

           

 

 

    Yoga k,ös    

 

 

 

 

 

 

    L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2018

 

 

 

 

 

 

 

1 torsdag

tid, utrymme

2 fredag

tid, utrymme

3 lördag

tid, utrymme

4 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Dagh

 

5 måndag

tid, utrymme

6 tisdag

tid, utrymme

7 onsdag

tid, utrymme

8 torsdag

tid, utrymme

9 fredag

tid, utrymme

10 lördag

tid, utrymme

11 söndag

tid, utrymme

    Yoga k,ös     S Skog k,ns+nn

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

12 måndag

tid, utrymme

13 tisdag

tid, utrymme

14 onsdag

tid, utrymme

15 torsdag

tid, utrymme

16 fredag

tid, utrymme

17 lördag

tid, utrymme

18 söndag

tid, utrymme

    Yoga k,ös    

 

 

 

 

    Yoga k,ös

 

 

L Dagh  

 

 

 

 

 

 

    L Dagh  

19 måndag

tid, utrymme

20 tisdag

tid, utrymme

21 onsdag

tid, utrymme

22 torsdag

tid, utrymme

23 fredag

tid, utrymme

24 lördag

tid, utrymme

25 söndag

tid, utrymme

    Yoga k,ös    

 

 

 

 

   

Yoga

 k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

26 måndag

tid, utrymme

27 tisdag

tid, utrymme

28 onsdag

tid, utrymme

29 torsdag

tid, utrymme

30 fredag

tid, utrymme

   

 

 

   

 Yoga

 k,ös

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lördag

tid, utrymme

2 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yoga k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

3 måndag

tid, utrymme

4 tisdag

tid, utrymme

5 onsdag

tid, utrymme

6 torsdag

tid, utrymme

7 fredag

tid, utrymme

8 lördag

tid, utrymme

9 söndag

tid, utrymme

            Skytteg k,ns+nn

 

 

 

 

   

 

 

        T Hedling  

 

 

 

 

   

10 måndag

tid, utrymme

11 tisdag

tid, utrymme

12 onsdag

tid, utrymme

13 torsdag

tid, utrymme

14 fredag

tid, utrymme

15 lördag

tid, utrymme

16 söndag

tid, utrymme

Bfsös e,hh            

 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

17 måndag

tid, utrymme

18 tisdag

tid, utrymme

19 onsdag

tid, utrymme

20 torsdag

tid, utrymme

21 fredag

tid, utrymme

22 lördag

tid, utrymme

23 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

24 måndag

tid, utrymme

25 tisdag

tid, utrymme

26 onsdag

tid, utrymme

27 torsdag

tid, utrymme

28 fredag

tid, utrymme

29 lördag

tid, utrymme

30 söndag

tid, utrymme

                           
                           

31 måndag

tid, utrymme

                       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Januari 201
9

 

 

1 tisdag

tid, utrymme

2 torsdag

tid, utrymme

3 torsdag

tid, utrymme

4 fredag

tid, utrymme

5 lördag

tid, utrymme

6 söndag

tid, utrymme

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

7 måndag

tid, utrymme

8 tisdag

tid, utrymme

9 onsdag

tid, utrymme

10 torsdag

tid, utrymme

11 fredag

tid, utrymme

12 lördag

tid, utrymme

13 söndag

tid, utrymme

   

 

 

   

 

 

 

 

Torsten 

 

Lisbet  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Harrström  

14 måndag

tid, utrymme

15 tisdag

tid, utrymme

16 onsdag

tid, utrymme

17 torsdag

tid, utrymme

18 fredag

tid, utrymme

19 lördag

tid, utrymme

20 söndag

tid, utrymme

   

 S Skog

k,ns 

    S Skog k,ns

 

 

Plundring 

 

   

 

 

 

 

   

Skytteg 

 k,ön

 

 

 

 

   

21 måndag

tid, utrymme

220 tisdag

tid, utrymme

23 onsdag

tid, utrymme

24 torsdag

tid, utrymme

25 fredag

tid, utrymme

26 lördag

tid, utrymme

27 söndag

tid, utrymme

   

 

 

   

 

 

 

 

    Yoga e,k,ös
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L Dagh  

28 måndag

tid, utrymme

29 tisdag

tid, utrymme

30onsdag

tid, utrymme

31 torsdag

tid, utrymme

       

 

 

   

Yoga 

e+k,ns+ös

   

Skytteg 

k,ns 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

   

Hedling

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fredag

tid, utrymme

2 lördag

tid, utrymme

3 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yoga

k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Dagh 

 

4
måndag

tid, utrymme

5 tisdag

tid, utrymme

6
onsdag

tid, utrymme

7
torsdag

tid, utrymme

8
fredag

tid, utrymme

9 lördag

tid, utrymme

10 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös        

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

11 måndag

tid, utrymme

12 tisdag

tid, utrymme

13 onsdag

tid, utrymme

14 torsdag

tid, utrymme

15 fredag

tid, utrymme

16 lördag

tid, utrymme

17 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös     Kalle F k,hh

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

L Dagh

 

18 måndag

tid, utrymme

19 tisdag

tid, utrymme

20 onsdag

tid, utrymme

21 torsdag

tid, utrymme

22 fredag

tid, utrymme

23 lördag

tid, utrymme

24 söndag

tid, utrymme

Styrelsem k,ns Yoga e+k,ns+ös    

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

l Dagh 

 

25 måndag

tid, utrymme

26 tisdag

tid, utrymme

25 onsdag

tid, utrymme

28torsdag

tid, utrymme

       

 

 

S Skog k,ns Yoga e+k,ns+ös     Skytteg k,ns

 

 

 

 

 

 

L Dagh      

 Hedling

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fredag

tid, utrymme

2 lördag

tid, utrymme

3 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yoga

k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

4 måndag

tid, utrymme

5 tisdag

tid, utrymme

6 onsdag

tid, utrymme

7 torsdag

tid, utrymme

8 fredag

tid, utrymme

9 lördag

tid, utrymme

10 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös     Skytteg k,ns

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

Hedling

 

 

 

 

 

L Dagh 

 

11 måndag

tid, utrymme

12 tisdag

tid, utrymme

13 onsdag

tid, utrymme

14 torsdag

tid, utrymme

15 fredag

tid, utrymme

16 lördag

tid, utrymme

17 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös     Skytteg k,ns

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 Hedling

 

 

 

 

 

 L Dagh

 Fiberför

18 måndag

tid, utrymme

19 tisdag

tid, utrymme

20 onsdag

tid, utrymme

21 torsdag

tid, utrymme

22 fredag

tid, utrymme

23 lördag

tid, utrymme

24 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös Cirkelforsk k,ön

 

 

 

 

Fiberför 

f,ns 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

25 måndag tid, utrymme 26 tisdag tid, utrymme 25 onsdag tid, utrymme 28torsdag tid, utrymme 29 fredag tid, utrymme 30 lördag tid, utrymme 31 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös     Årsmöte k,hh         Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

Fiberför

                       

 

           

 

April 2019

 

1 måndag

tid, utrymme

2 tisdag

tid, utrymme

3 onsdag

tid, utrymme

4 torsdag

tid, utrymme

5 fredag

tid, utrymme

6 lördag

tid, utrymme

7 söndag

tid, utrymme

   

 Yoga

 e+k,ns+ös

Cirkelforsk k,ön Skytteg k,ns

 

 

 

 

Yoga k,ös
   

 L Dagh

 

   

Hedling 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

8 måndag

tid, utrymme

9 tisdag

tid, utrymme

10 onsdag

tid, utrymme

11 torsdag

tid, utrymme

12 fredag

tid, utrymme

13 lördag

tid, utrymme

14 söndag

tid, utrymme

Södra S k,ns        

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös
   

 

 

       

 

 

 

 

 L Dagh

Holkar f,hh

15 måndag

tid, utrymme

16 tisdag

tid, utrymme

17 onsdag

tid, utrymme

18 torsdag

tid, utrymme

19 fredag

tid, utrymme

20 lördag

tid, utrymme

21 söndag

tid, utrymme

        Cirkelforsk k,ön    

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

22 måndag

tid, utrymme

23 tisdag

tid, utrymme

24 onsdag

tid, utrymme

25 torsdag

tid, utrymme

26 fredag

tid, utrymme

27 lördag

tid, utrymme

28 söndag

tid, utrymme

   

 

 

   

 

 

 

 

    Yoga k,ös
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

29 måndag

tid, utrymme

30 tisdag

tid, utrymme

               

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2019

 

 

 

 

 

1 onsdag

tid, utrymme

2 torsdag

tid, utrymme

3 fredag

tid, utrymme

4 lördag

tid, utrymme

5 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

Orvar H e,hh

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 

 

Cirkelforsk k,ön

 

 

 

 

 

 

L Dagh 

 

6 måndag

tid, utrymme

7 tisdag

tid, utrymme

8 onsdag

tid, utrymme

9 torsdag

tid, utrymme

10 fredag

tid, utrymme

11 lördag

tid, utrymme

12 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

       

 

 

 

 

 

 

L Dagh 

 

13 måndag

tid, utrymme

14 tisdag

tid, utrymme

15 onsdag

tid, utrymme

16 torsdag

tid, utrymme

17 fredag

tid, utrymme

18 lördag

tid, utrymme

19 söndag

tid, utrymme

Kajsa P k,ns     Cirkelforsk k,ön

 

 

 

 

 

 

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

20 måndag

tid, utrymme

21 tisdag

tid, utrymme

22 onsdag

tid, utrymme

23 torsdag

tid, utrymme

24 fredag

tid, utrymme

25 lördag

tid, utrymme

26 söndag

tid, utrymme

   

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

27 måndag

tid, utrymme

28 tisdag

tid, utrymme

29 onsdag tid, utrymme 30 torsdag tid, utrymme 31 fredag tid, utrymme    

 

 

   

 

 

Cirkelforsk k,ön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lördag

tid, utrymme

2 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 måndag

tid, utrymme

4 tisdag

tid, utrymme

5 onsdag

tid, utrymme

6 torsdag

tid, utrymme

7 fredag

tid, utrymme

8 lördag

tid, utrymme

9 söndag

tid, utrymme

               

 

 

 

 

   

 

 

           

 

 

 

 

   

10 måndag

tid, utrymme

11 tisdag

tid, utrymme

12 onsdag

tid, utrymme

13 torsdag

tid, utrymme

14 fredag

tid, utrymme

15 lördag

tid, utrymme

16 söndag

tid, utrymme

               

 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

17 måndag

tid, utrymme

18 tisdag

tid, utrymme

19 onsdag

tid, utrymme

20 torsdag

tid, utrymme

21 fredag

tid, utrymme

22 lördag

tid, utrymme

23 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

24 måndag

tid, utrymme

25 tisdag

tid, utrymme

26 onsdag

tid, utrymme

27 torsdag

tid, utrymme

28 fredag

tid, utrymme

29 lördag

tid, utrymme

30 söndag

tid, utrymme

                           
                           

 

 

Juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måndag

tid, utrymme

2 tisdag

tid, utrymme

3 onsdag

tid, utrymme

4 torsdag

tid, utrymme

5 fredag

tid, utrymme

6 lördag

tid, utrymme

7 söndag

tid, utrymme

               

 

 

 

 

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

8 måndag

tid, utrymme

9 tisdag

tid, utrymme

10 onsdag

tid, utrymme

11 torsdag

tid, utrymme

12 fredag

tid, utrymme

13 lördag

tid, utrymme

14 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

   
               

 

 

 

 

 

 

15 måndag

tid, utrymme

16 tisdag

tid, utrymme

17 onsdag

tid, utrymme

18 torsdag

tid, utrymme

19 fredag

tid, utrymme

20 lördag

tid, utrymme

21 söndag

tid, utrymme

               

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

22 måndag

tid, utrymme

23 tisdag

tid, utrymme

24 onsdag

tid, utrymme

25 torsdag

tid, utrymme

26 fredag

tid, utrymme

27 lördag

tid, utrymme

28 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

       
           

 

 

 

 

 

 

   

29 måndag

tid, utrymme

30 tisdag

tid, utrymme

31 onsdag

tid, utrymme

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 2019

 

 

 

 

 

 

 

1 torsdag

tid, utrymme

2 fredag

tid, utrymme

3 lördag

tid, utrymme

4 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 måndag

tid, utrymme

6 tisdag

tid, utrymme

7 onsdag

tid, utrymme

8 torsdag

tid, utrymme

9 fredag

tid, utrymme

10 lördag

tid, utrymme

11 söndag

tid, utrymme

               

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

12 måndag

tid, utrymme

13 tisdag

tid, utrymme

14 onsdag

tid, utrymme

15 torsdag

tid, utrymme

16 fredag

tid, utrymme

17 lördag

tid, utrymme

18 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

Teddy Hjelte h,hh    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

19 måndag

tid, utrymme

20 tisdag

tid, utrymme

21 onsdag

tid, utrymme

22 torsdag

tid, utrymme

23 fredag

tid, utrymme

24 lördag

tid, utrymme

25 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

    Yoga k,ös

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh 

 

26 måndag

tid, utrymme

27 tisdag

tid, utrymme

28 onsdag

tid, utrymme

29 torsdag

tid, utrymme

30 fredag

tid, utrymme

31 lördag

tid, utrymme

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

2 måndag

tid, utrymme

3 tisdag

tid, utrymme

4 onsdag

tid, utrymme

5 torsdag

tid, utrymme

6 fredag

tid, utrymme

7 lördag

tid, utrymme

8 söndag

tid, utrymme

               

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

           

 

 

 

 

L Dagh  

9 måndag

tid, utrymme

10 tisdag

tid, utrymme

11 onsdag

tid, utrymme

12 torsdag

tid, utrymme

13 fredag

tid, utrymme

14 lördag

tid, utrymme

15 söndag

tid, utrymme

               

 

 

    Yoga k,ös

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

16 måndag

tid, utrymme

17 tisdag

tid, utrymme

18 onsdag

tid, utrymme

19 torsdag

tid, utrymme

20 fredag

tid, utrymme

21 lördag

tid, utrymme

22 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

       

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

23 måndag

tid, utrymme

24 tisdag

tid, utrymme

25 onsdag

tid, utrymme

26 torsdag

tid, utrymme

27 fredag

tid, utrymme

28 lördag

tid, utrymme

29 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös                 Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

L Dagh

 

30 måndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2019
 

 

 

1 tisdag

tid, utrymme

2 torsdag

tid, utrymme

3 torsdag

tid, utrymme

4 fredag

tid, utrymme

5 lördag

tid, utrymme

6 söndag

tid, utrymme

 

 

Yoga e+k,ns+ös    

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

7 måndag

tid, utrymme

8 tisdag

tid, utrymme

9 onsdag

tid, utrymme

10 torsdag

tid, utrymme

11 fredag

tid, utrymme

12 lördag

tid, utrymme

13 söndag

tid, utrymme

   

Yoga

 e+k,ns+ös

   

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

l Dagh 

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

14 måndag

tid, utrymme

15 tisdag

tid, utrymme

16 onsdag

tid, utrymme

17 torsdag

tid, utrymme

18 fredag

tid, utrymme

19 lördag

tid, utrymme

20 söndag

tid, utrymme

   

 Yoga

e+k,ns+ös

       

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

21 måndag

tid, utrymme

220 tisdag

tid, utrymme

23 onsdag

tid, utrymme

24 torsdag

tid, utrymme

25 fredag

tid, utrymme

26 lördag

tid, utrymme

27 söndag

tid, utrymme

   

Yoga

e+k,ns+ös 

   

Södra S 

 k,ns

 

 

    Yoga k,ös
   

L Dagh 

 

 

 

 

 

   

 

 

L Dagh  

28 måndag

tid, utrymme

29 tisdag

tid, utrymme

30onsdag

tid, utrymme

31 torsdag

tid, utrymme

       

 

 

   

Yoga 

e+k,ns+ös 

   

Södra S 

k,ns 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fredag

tid, utrymme

2 lördag

tid, utrymme

3 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yoga

k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

4 måndag

tid, utrymme

5 tisdag

tid, utrymme

6 onsdag

tid, utrymme

7 torsdag

tid, utrymme

8 fredag

tid, utrymme

9 lördag

tid, utrymme

10 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös        

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

11 måndag

tid, utrymme

12 tisdag

tid, utrymme

13 onsdag

tid, utrymme

14 torsdag

tid, utrymme

15 fredag

tid, utrymme

16 lördag

tid, utrymme

17 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös        

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

L Dagh  

18 måndag

tid, utrymme

19 tisdag

tid, utrymme

20 onsdag

tid, utrymme

21 torsdag

tid, utrymme

22 fredag

tid, utrymme

23 lördag

tid, utrymme

24 söndag

tid, utrymme

    Yoga e+k,ns+ös    

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

25 måndag tid, utrymme 26 tisdag tid, utrymme 25 onsdag tid, utrymme 28torsdag tid, utrymme 29 fredag tid, utrymme 30 lördag tid, utrymme    
    Yoga e+k,ns+ös                

 

 

 

 

L Dagh      

 

 

 

 

 

 

 

 


 

December 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1 söndag

tid, utrymme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga k,ös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L Dagh

 

2 måndag

tid, utrymme

3 tisdag

tid, utrymme

4 onsdag

tid, utrymme

5 torsdag

tid, utrymme

6 fredag

tid, utrymme

7 lördag

tid, utrymme

8 söndag

tid, utrymme

               

 

 

 

 

   

 

 

           

 

 

 

 

   

9 måndag

tid, utrymme

10 tisdag

tid, utrymme

11 onsdag

tid, utrymme

12 torsdag

tid, utrymme

13 fredag

tid, utrymme

14 lördag

tid, utrymme

15 söndag

tid, utrymme

               

 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

16 måndag

tid, utrymme

17 tisdag

tid, utrymme

18 onsdag

tid, utrymme

19 torsdag

tid, utrymme

20 fredag

tid, utrymme

21 lördag

tid, utrymme

22 söndag

tid, utrymme

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

23 måndag

tid, utrymme

24 tisdag

tid, utrymme

25 onsdag

tid, utrymme

26 torsdag

tid, utrymme

27 fredag

tid, utrymme

28 lördag

tid, utrymme

29 söndag

tid, utrymme

                           

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

30 måndag

tid, utrymme

31 tisdag

tid, utrymme