Åby gård 

                                  Gamla huset                                                                  Nya huset

Kort beskrivning av gården

Familjelängder

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

 Historik Händelser

Fotografier