Bouppteckning Gunilla Ottilia Andersson

År 1920 den 7 dec. förrättades av undertecknade bouppteckning efter hushållerskan Gunhild Ottilia Andersson, Hälla Gästgivaregård V Husby socken, vilken född den 29 januari 1886 avlidit den 19 november 1920 och såsom sterbhusdelägare efterlämnat utom äktenskapet födde

1.) omyndige sonen Frans Fredrik Gunnar, född den 16 okt, 1908 för vilken lantbrukaren Frans Karlsson Hageby W Husby socken, begärts såsom förmyndare.

Närvarande omskrivne förmyndare och lantbrukaren Gustav Filipsson Hälla, vilken under edlig förpliktelse uppgav boet, vilket sålunda antecknats och värderats
 .
       
Tillgångar      
  Den avlidnes gång och underkläder 261  
Möbler mm Byrå, symaskin 75  
  Spegel, ljusstakar, brödkorgar 20  
Silver 1 st sked av gammalt silver 10  
Div Prydnadssaker 5  
  Tillgångar 371  
       
Skulder Begravningskostnader 325  
       
 

Summa tillgångar

371  
 

Summa skulder

325  
 

Summa behållning i boet

46  
       
Att allt blivit riktigt uppgivit och inget dolts eller utelämnats intygas under edlig förpliktelse
  Gustav Filipsson    
Sålunda enligt uppgift antecknat och värderas betyga som ovan
Baltzar Strand Torsten Strand    
Närvarande      
Frans Carlsson