Bilder från Hälla Gästgivaregård

Filip Carlsson f 1833, d 1916. Den sista gästgivaren

Frans Edvard Carlsson f 1877, d 1961. Son till Filip Carlsson,

Gunnar Andersson f 1908, d 2000. Son till Frans Carlsson.

Frans Carlsson vid sekelskiftet.

 

Eskil Carlsson f 1873 med hustru Lovisa (f Storm). Son till Filip Carlsson Ture Filipsson f 1879 med hustru Signe. Son till Filip Carlsson.

Hälla Gästgivargård med tre damer i förgrunden

Signe Filipsson, Gunhild Andersson, Gunnar Andersson, Ture Filipsson, Gustaf Filipsson och Eskil Andersson (Stafsätter)

Gustaf Filipsson f 1874. Son till Filip Carlsson och arrendator 1917-1931 Gästgivargårdens mangårdsbyggnad tidigt 1900-tal
Från vänster okänd man och dam, Helge Åman (Djurtorp), Gunnar Andersson, okänd man, Ture Åman (Djurtorp, senare Norrbo), Ture Filipsson (Norrbotorp)

Bröderna Gustaf Filipsson f 1874 och Ture Filipsson           f 1879. Söner till Filip Carlsson,

Gunhild Andersson f 1886, d 1920 Gunhild Andersson med sonen Gunnar i sitt knä

Fyra kusiner alla födda 1908 och barnbarn till Filip Carlsson.   Fr v Harry Hellebrand, Maja Andersson, Helge Åman och Gunnar Andersson.

Rödfärgning på gång. Gustaf Filipsson till vänster och Gunnar Andersson på stegen.