Hälla by Hällabrinken

Torpet/backstugan tillhörde Hälla Gästgivargård och omnämns i husförhören år 1820. Olika hantverkare har bott i stugan som skräddare, skomakare och slutligen en smed. Även sämre bemedlade hade sin hemvist där under olika perioder. I början  av 1900-talet beboddes stugan av två äldre makar kallade Lars och Larsa (se kortet). År 1925 flyttade smeden Albin Nilsson från Ringby Storgård dit med familj och hade sin smedja intill stugan. 1947 såldes torpet till sonen på Hälla Gästgivargård men Albin bodde kvar livet ut. Torpet är idag ombyggt och tillhör ej längre Hälla.

Familjesida  Husförhör Mantalslängder
Boupptecningar  Historik, Händelser Fotografier