Hälla by Östergården 1:a halvgården

Kort beskrivning av gården

Familjelängder

Husförhör

Släktled

Mantalslängder


Bouppteckningar

 

Historik, Händelser

Fotografier