Soldattorpet nr 10 Stavlöten

Kort beskrivning av gården

Knektfamiljer

Husförhör

Syneprotokoll

Rullor

Kontrakt 

Fotografier