Fattigstugan
           (Gamla Hemmet/Solliden)
  Husby by

Hemmet vid sekelskiftet1900


 
      

.

 
 Gamla Hemmet som det såg ut när
  Hembygdsföreningen tog över
 

 

Uthuset både snett och vint och ned-
sjunket så det stod direkt på marken
utan grund.

  .

 

 

 

 

 

Uthuset som det ser ut idag  (2021)
Med bod, handikapptoalett och ett
nyinrett dass. Terrass för fika mm.
 
Alternativ process: Historik-händelser
 
Husförhör  Alternativ process: Fotografier