Husby 7 soldattorp   Husby by

Torpet som det är idag. Det är det påbyggt i dess längdriktning men är i övrigt väl bevarat och underhållet och såväl torp som tomt är mycket välskötta.
Torpet upphörde som soldattorp redan 1862 och varit dåligt besatt med knektar även innan dess. Detta betydde att rotebönderna fick betala en årlig avgift av 180:- till regementet tills knektväsendet upphörde.
Det har fungerat som sommarbostad i många år men är i dag
året runtboende för Göran Sollert och Ann-Katrin Karlsson.

Familjelängder
(Soldatfamiljer)

Husförhör

Syneprotokoll

Bouppteckningar

Kontrakt

Fotografier

Rullor