Klockaregården

Kort beskrivning av gården

Familjelängder Husförhör Mantalslängder
Bouppteckningar Historik, händelser  Fotografier