By: Husby

 

 

 

Luddingsholm

 

 

 

 

 

 

 

Namn

Ålder/född

Noteringar

Familj boende under period
1831–1844

 

 

Ägare Niklas Nilsson

1780

Niklas Nilsson med familj är de första som i husförhören är registrerade på Luddingsholm. Dock beskriver bouppteckningen vis Niklas död att husen på Luddingsholm är gamla vilken betyder att Luddingsholm är bebott betydligt tidigare. Niklas familj flyttar från Ringby 1831. Niklas dör i bröstfeber 1/7 1840 i bröstfeber. Hans fru med yngsta barnen bor kvar som inneboende hos nya ägarna
       

Hustru

Inga Ericsdotter

1794

Inga Eriksdotter  är troligen kvar på gården till 1844 när gården försåldes och sedan som inhys hos nya ägaren tills hon slutligen flyttar till fattigstugan 1857. Hon har stått som ägare till Luddingsholm efter makens död då han testamenterade allt till sin hustru. Se bouppteckningen.
Son

Magnus

1818 18/2  
Son

Adam Fredrik

1822 24/10  
Son

August

1831 26/4  
Son

Johannes

1833 14/5  

 

 

 

 

Familj boende under period
1844–1863

 

 

Ägare

Sven Granath

 1811 26/10

Sven Granat är f.d. livgrenadjär och kommer från Tingstad 1844 tillsammans med fru och liten dotter. Sven dör i Lungsot  17/8 1863.

       
Hustru Maja Stina Stening Granat 1811 5/1 Maja Stina föddes i Tingstad och gifter sig där med Sven och får dottern Maja Charlotta. Familjen flyttar till Luddingsholm 1844. Sven skriver testamente innan sin död så Maja Stina ärver gården och allt bohag.
Dotter Maria Charlotta 1835 13/5  
       
Till hus. Änkan
(Står även i egen stuga)
Inga Ericsdotter 1794 Inga flyttar 1857 till fattigstugan där hon efter en kort tid avlider
       

Familj boende under period
1864–1
880

 

 

Ägare

Maja Stina Stening Granat

 1811 5/1

 

Arrendator Johannes Johansson 1830 25/9 Johannes föds i Vårdsberg och flyttar till Luddingsholm 1864 15/4 från Östra Ryd och gifter sig  24/6 samma år med Maria Charlotta. Johannes får inte överta gården utan får bruka den som arrendator. Ekonomiskt går det inte så lysande utan drar på sig en hel del skulder vilket kan ha varit orsaken till att han tog sitt liv med gift juldagen 1872. Han efterlämnar förutom hustru sex barn varav det yngsta bara några månader gammalt.

Hustru

Maria Charlotta Granat

1835 13/5

 

       

Dotter

Maria Carolina 1865 25/10  

Dotter

Amanda  Charlotta 1866 13/9  

Son

Carl August 1868 9/1 Carl August blir bara ett halvt år. Dör 1868 27/7

Dotter

Anna Lovisa 1870 7/2  

Son

Carl Jacob 1871 25/7  

Dotter

Clara Susanna 1872 12/8  
       
Familj boende under period
1880–1
892
   

Ägare

Maja Stina Stening Granat

1811 5/1

Bor kvar i huset som ägare. Dör 1880 26/11

Änka/dotter

Maria Charlotta Granat

1835 13/5

 

Dotter

Maria Carolina 1865 25/10  

Dotter

Amanda  Charlotta 1866 13/9 Flyttar 1882 till Drothem

Dotter

Anna Lovisa 1870 7/2  

Son

Carl Jacob 1871 25/7

 

Dotter

Clara Susanna 1872 12/8

 

       
Familj boende under period
1892–1905
   
Ägare Karl Johan Karlsson 1855 23/2 Född i Malexander. Inflytt 1892 från Södertälje. Gift för andra gången 1895 26/12  Karl Johan dör 1905 24/4

Hustru

Elin Natalia Karlsson 1861 13/1 Hustrun dör 26/3 1897.

Hennes son

Gereon Werner 1887 26 Hustruns son flyttar 9/4 1898 till Linköpings domkyrkoförsamling
Brukare Brukare Lifgrenadier August Norrbom i Gneckstad    

Till Hus:

Änka/dotter

Maria Charlotta Granath 1835 13/5  

Dotter

Maria Carolina 1865 25/10 Flyttar till Stockholm Adolf Fredrik 1895 efter att till och från varit på olika tjänster i bygden
       
Familj boende under period
1906-1911
   

Lägenhets-ägare/

änka

Eva Karin Svensdotter 1835 29/11 Kom från Kisa 1906 efter att blivit änka. Flyttar till grenadierstorpet 1 (Gäverstad) 1911, tillsammans med brukaren Anders Peter Karlsson och hans familj.
Brukare Anders Peter Karlsson 1859 27/2  
Hustru Eva Augusta Sjöberg 1859 14/1  
Dotter Augusta Eugenia 1893 16/9  
Dotter Rut Amalia 1896 27/8  
Son Karl Einar 1902 23/8  
       
Familj boende under period
1911-1953
   
Ägare och brukare Karl Gustaf Svensson 1879 29/7 Karl Gustav och Anna Augusta gifter sig 1910 15/10 och kommer 1911 från Söderköping med ett nyfött barn. Karl Gustav köper in granntorpet Nedra Berg och brukas som en enhet med Luddingsholm.
Hustru Anna Augusta Teresia Mellberg 1887 27/4 Anna Augusta dör 1921 3/5 och Karl Gustav lever sedan som änkling resten av livet.
Dotter Anna Margit 1911 16/3 Gifter sig 1934 30/10, och flyttar 1934 8/11 till Kuddby
Anna Margits son Erik David 1934 2/3 Erik dör efter 3 dagar 1934 5/3
Son Gustaf Folke 1916 3/6 Flyttar 1930 8/5 till Furingstad
Dotter Maj-britt Ingegärd 1916 3/6  
     
Boende under period
1953- 1973
   
Ägare Maj-britt Ingegärd 1916 3/6 Blir kvar som ensamstående på Luddingsholm resten av sitt liv och dör 1973 26/12
       
Boende under period
1973- 1996
   
Ägare Karin Andersson 1927 18/6  
Man Hans Uno Andersson 1929 26/8  

Hennes son

Jonny Valter Henning Liljedal 1963 3/11  
Hennes son Tommy Karl Gerhard Liljedal 1963 3/11  
       
Boende under period
1996-
   
Ägare Stig Åke Öberg 1939 18/9  
  Maj Sigrid Öberg 1939 20/3  

Brukare

Norrbotorp