Torpet Berg/Nedra Berg, Husby by
 


 

 

 

 

 

 

 


Gammalt kort på torpstugan som brann ner för c:a 25 år sedan. Idag ersatt med timmerstuga flyttad till platsen för den gamla.
 


Flygbild från 1981 med kanalen och slussen Klämman i bakgrunden. Gerd Karlssons folkvagn 56:a står på infarten.
 
 

Nedraberg ligger utefter väg 210, har 5 tunnland mark och gränsar till kanalen. Torpet hette från början Berg och har funnits åtminstone från mitten av 1700-talet. Torpet låg då intill allfartsvägen som innan kanalens tillkomst gick vid Lillån där kanalen nu har sin sträckning. I början av 1800-talet byggde familjen en backstuga vid Norrbotorp som då fick namnet Öfra Berg och det här torpet Nedra Berg. I det här skedetoch i samband med att kanalen byggdes kan det vara troligt att vägen drogs om och att torpet då flyttades till nuvarande läget invid nya sträckningen.
Under 1900-talets första hälft var det skomakeri i stugan. Efter branden på 1990-talet byggdes den inte upp igen utan ersattes med en friggebod. Numera har en gammal timmerstuga satts upp på friggebodens plats . Friggeboden har på annan plats på tomten funktin som sovstuga. Nu hyrs torpet ut som fritidsboende och jordbruksmarken arrenderas ut..

Familjelängder

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

Historik/Händelser 

Fotografier