Torpet Berg/Nedre Berg Husby by
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Gammalt kort på torpstugan som brann ner för c:a 25 år sedan.            Idag ersatt med timmerstuga flyttad till platsen för den gamla.

 

Nedraberg ligger utefter väg 210, har 5 tunnland mark och gränsar till kanalen. Torpet hette från början Berg och har funnits åtminstone från mitten av 1700-talet. Torpet låg då intill allfartsvägen som innan kanalens tillkomst gick vid Lillån där kanalen nu har sin sträckning. I början av 1800-talet byggde familjen en backstuga vid Norrbotorp som då fick namnet Öfra Berg och det här torpet Nedraberg.
Under 1900-talets första hälft var det skomakeri i stugan. Nu hyrs stugan ut som fritidsboende och jordbruksmarken arrenderas ut..

Familjelängder

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

Historik/Händelser 

Fotografier