Hylinge säteri

 

 

             

Huvudbyggnad med infartsväg och flygel.                                               Trädgårdsstugan


Hylinge är en representativ och närmast oförändrad herrgårdsanläggning från sent 1700-tal.

Huvudbyggnaden och de fyra flygelbyggnaderna är på tidstypiskt sätt grupperade i U-form kring en öppen gårdsplan. Den ursprungliga planlösningen och den äldre fasta inredningen i huvudbyggnaden finns bevarade. Till herrgården hör en trädgårdsanläggning som i stort ännu uppvisar 1700-talets utseende.
 

Familjelängder

 Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

 Historik Händelser

Fotografier