Bilder från Minsjö Säteri

Gården Minsjö ungefär år 1900 Minsjö huvudbyggnad som den såg ut efter renoveringen på 1700-talet och fram till 1920 då en övervåning inreddes

Ägarinna av Minsjö. Matilda Desideria Klingspor, född Asklund 1818, änka 1848 efter Kungliga sekreteraren Karl Klingspor född 1814. De hade en dotter Ingeborg. Efter makens bortgång gifte Matilda sig med Per August Engström från Gäverstad. Hon blev änka igen 1869. Matilda dog 1899 på Minsjö Matilda Klingspor och fröken Anna Charlotta Becker född 1873, hon kom 1890 från Linköping som sällskapsdam åt fru Matilda då dottern Ingeborg avlidit 1887
Fru Matilda och fröken Becker. Luddingsbo gård syns på andra sidan Asplången. Arbetarbostad år 1900. Kusken Frans Wilhelm Johansson f.1858. Hustru Augusta f.1853. barnen Brita Augusta f.1889, Alma Elisa f. 1895. De kom 1891, flytta 1905
Trädgården sträckte sig långt ned där det är åker nu, mot väg 210. Här syns en del av folket vid gården. Se flickan i mitten med axelväskan Flickan vid grinden, förut med axelväskan. Gamla vägen till Minsjö
Kusken med sin häst framför en flygel. Kusken till vänster med familj.
Familj vid Minsjö vid det gamla huset. Flickorna Viola Andersson född 1901, kusinen Ebba Nilsson född 1906, Ester Andersson född 1904 framför Minsjö huvudbyggnad.
Troligen Hultén med fru Matilda och uppassning. Hultén brukade Minsjö efter Matilda Klingspors död 1899 till 1905. Kortet taget bakom huvudbyggnaden. Arbetarbostad med tre lägenheter ungefär år 1900. Den heter numera Gunnebo och är bara en lägenhet.
 
Minsjö sett från väster. Flygeln till höger finns inte längre. Trädgårdsmästare Granlund vid Minsjö.
Kortet taget på baksidan mot Asplången. Flickorna Ester och Viola Andersson med kusinen Ebba Nilsson.
 
Ladugårdskarl Oskar Johansson f. 1867, mjölkar Minsjös kor 1903. I bakgrunden syns Korskullen