Bilder från Restad by

 
Från vänster: Karl Ljungqvist -Bäcken, Anna och Helge Björk-Restad 1:2, Maja Samuelsson - Storgården Ringby med make, Edit och Karl Andersson-Ängbacken, Ingrid Ljungqvist- Bäcken