Bilder från Ängbacken, Restad 1:3

 

Karl Peter Andersson f 1873

Emma (Rydström) f 1873

Karl Peter Andersson f 1873

Gamla mangårdsbyggnaden Ängbacken
Karl och Edit med äldsta dottern Elisabet Drothem, Stora Stintorp. Anders August Rydström f. 1837, hustrun Christina f. 1841, samt döttrarna Sofia Charlotta f. 1867, Emma Christina f. 1873, Elsa Victoria f. 1884
Stina och Maja Andersson med Ida Nilsson Stora Drothem, Stora Stintorp Christina Rydström med döttrar Sofia, Emma och Elsa

(?) Anders Peter Petersson f 1837och Kristina Charlotta Carlsdotter f 1845 Kristina Charlotta Carlsdotter f 1845

Maja f 1913 och Stina f 1911 Andersson

Barnflicka/Piga Ida Albertina Nilsson f 1894

Arne Edvardsson Hertzberg och Karl Andersson f 1905 Ängbacken

Tore Andersson f 1906

Olle Andersson f 1908

Årtlöten,f.v.Maja och Stina Andersson Ängbacken,nummer 4 Anna Karlsson Restad
 
Restad gård. Bakre raden t.v. nämndeman KG Johansson Restad, flicka i mitten Maja Andersson Ängbacken, kvinnan längst till höger är nämndemannens hushållerska Elin Björk. I mittenraden, fjärde f.v. Anna Karlssonn Restad. Första raden f.v. Kristina Andersson från Ängbacken och Karin Eskilsson från Hageby  

 Karl Arne Andersson f 1905 (son till Emma och Karl Peter Andersson) och Edit f 1906 

Nya mangårdsbyggnaden från 1947. Bild fr 1989.

Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotogaferad bild. ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får puplicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar

Främst till höger Karl och Emma Andersson. Bakre raden dottern Maja, okänd herre och sedan dottern Stina Karl Peter Andersson t v

Fr v  systrar Elsa, Emma och Sofia Rydström två från höger?

Stina och Maja Andersson

Bröderna Karl f 1905 och Tore Andersson f 1906

Systrarna Maja Johansson (Andersson) f 1913 och Stina Andersson f 1911

Ida Nilsson i Ängbackens kök

Inbjudan till vigsel mellan Emma och Karl Peter Andersson

 
Födelsedagsfest - Karl och Edit i Ängbacken  
Gamla mangårdsbyggnaden år 2005. Kusinträff framför gamla stugan år 2005. Barnbarn till Karl Peter Andersson och hans hustru Emma f Rydström.