Bäcken 1:9  Restad by

Enligt husförhören bestod gården 1852 av 5/28 mantal och i gårdsbok från 1939 kan man utläsa att arealen var 30 ha. Mangårdsbyggnad fanns från 1855 men blev tillbyggd och restaurerad  1935. Ladugård, stall och loge från 1912 och magasin uppfört 1868. Ägare 1939 var Anders Gustaf Svensson f 1862 som tillträdde 1900. Gården till denna släkt år 1868.

Familjelängd Husförhör Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik-händelser

Fotografier