Restad 2.5, Restad by

Enligt gårdsbok från 1939 ägdes gården  av Karl Albert Karlsson f 1889. Arealen var 43 ha, tidigare bestod gården av 1/4 mantal Västergård och 1/6 mantal Östergård. Dåvarande mangårdsbyggnad uppfördes i början av 1700-talet men 1946 uppfördes en ny av trä med två lägenheter. Ladugård och loge från 1880-talet och ekonomibyggnad från början av 1700-tal. Delar av gården köptes redan på 1700-talet av förfäder till nuvarande ägarna.

Familjelängd Väster- och Östergården

Husförhör Västergården

 Husförhör Östergården

Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik-händelser 

Fotografier