Restad Västergård 2.4, Restad by

Arealen var1939 25 ha. Tidigare uppmätt till1/4 mantal Västergård. Mangårdsbyggnad uppförd kring 1850 men senare renoverad. Ladugård, stall och loge från 1889. Gården till släkten Wåhlander 1906 genom köp av Julius Wåhlanders morfar Carl Isaksson från tidigare ägaren Gustav Rylander. Den övertogs av Julius Wåhanders moder 1924, som innehade den till 1935 då sonen Julius Wåhlander f 1906 tillträdde och som vi kan följa till husförhörens upphörande.

Familjelängd

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik-händelser

Fotografier