Gustavsberg Soldattorp nr 19
               Ringby by

                   
Soldattorpet som det ser ut i nutid

Kort beskrivning av gården

Soldatfamiljer

Husförhör

Kontrakt

Bouppteckningar

Syneprotokoll

Fotografier

Rullor