Berättelser och fakta från Ringeby by

 

 

Fakta

 

 

Avskrift av Torsten Harrströms tidigare gjorda utdrag ur LAGA SKIFTET 1856

 

Besiktningsinstrument över åbyggnaderna vid Ringeby by, Westra Husby socken,

Hammarkinds härad och Linköpings län. Upprättad under laga skifte år 1856.

 

 

Ringeby skattegård 4:1, Lillgård

 

Norrgården

1/2 mantal äges av Petter Persson består av följande hus

 

1:a     Manbyggnaden brädfodrad, undre tak av bräder och tegel, inredd till tvenne rum å

          Nedre samt ett å övre våningen jämte så kallad nattstuga. Väggarna rappade och

          pappersbeklädda.

 

2:a     Bodbyggnad under tak av tegel och bräder, längd 8, bredd 8 1/2 , höjd 5 ¾ aln. Byggnaden försumlig.

 

3:e     Bodbyggnad under tak av bräder och tegel, längd 10 ¼, bredd 6 ½, höjd 5 aln. Byggnaden försumlig.

 

4:e     Vedskjul av resvirke under halmtak. Längd 9, bredd 6 ½, höjd 4 aln. Byggnaden försumlig.

 

5:e     Ladugårdsbyggnad under halmtak, byggnads? Indelad till vagnshus, skulle, fårhus, loge, lador och skjul. Längd 79,5,

          bredd 9 ½, höjd 6 aln. Byggnaden försumlig.

 

6:e     Svinhus under halmtak. Avträde med svinhus under amma tak av bräder och tegel. Längd 6, bredd 3, höjd 3/12 aln.

          Källare längd 6, bredd 3, höjd 3/12 aln. Byggnaden försumlig.

 

 

Ringeby frälsegård 3:1

 

Södergården

½ mantal ges av befallningsmannen Eric Rylander består av följande åbyggnader.

 

1:a     Boningshuset under tak av halm med tegel till största delen brädfodrat. Inrett till stuga och kammare med rappade väggar.

          Längd 23, bredd, bredd 9 ½, höjd 2 1/2 aln (höjden 1,50m) uti försvarligt skick.

 

2:a     Bodbyggnad under tak av bräder och tegel. Byggnaden nybyggd. Läng 17 ¾ a, bredd 7, höjd 5 aln.

 

3:e     Byggnad inredd till bod och svinhus under bundet halmtak. längd 11, bredd 6, höjd 3 aln. Byggnaden försvarlig.

 

4:e     Stall, vedsköve, vagnshus under samma halmtak. Längd 25 ½, bredd 8 ½, höjd 3 ¼. Byggnaden försvarlig.

 

5:e     Loge, fähus och 3 lador under amma tak av halm. Längd 49 ½, bredd 7 ¾ höjd 6 aln. Byggnaden försvarlig.

 

6:e     Brygghus under torvtak. Längd 7 34, bredd 7 ¾, höjd 1 ½ aln. Byggnaden försvarlig.

 

7:e     Avträdesbyggnad. Längd 3, bredd 2/12, höjd 3 aln. Byggnaden försvarlig.

 

Ringeby frälsegård 2:1

 

Södergården (”Kärret”)

½ hemman äges av Högvälborne Greve Herr F Strömfelt består av följande hus

 

1:a     Manbyggnad under tak av halm och torv inredd till stuga och kammare. Uti i stugan är halvpanel. Väggarna pappersbeklädda och målade.

          Längd 15, bredd 10 ¼, höjd 2 ¾ aln. Huset ganska försvarligt, försett med 4 fönsterlufter.

 

2:a     Bodbyggnad under tak av bräder. Har tvenne rum på nedre och ett på övre botten. Längd 10 1/2, bredd 7 ½, höjd 4 ¾ aln.

          Byggnaden försvarlig.

 

3:e     Svinhus trenne väggar under bräder. Längd 3 ½, bredd 3 ½, höjd 3 aln. Hjälpligt.

 

4:e     Svinhusbyggnad under bräder till tak. Längd 5 ½, bredd 3 ¾, höjd 2 ½ aln. Försvarligt.

 

5:e     Avträdesbyggnad av bräder. Längd 2 ½, bredd 3 ¾, höjd 3 aln. Hjälpligt.

 

6:e     Ladugårdsbyggnad inredd till vagnshus, vedsköve, stall med 4 spiltor jämte foderlada under samma halmtak.

          Längd 32, bredd 7 3/4, höjd 4 ½ aln. Byggnaden försvarlig.

 

7:e     Ladugårdsbyggnad indelad uti fähus med 8 stycken bås, loge och träskbotten samtliga under samma halmtak.

          Längd 30, bredd 10 ¼, höjd 5 aln. Byggnaden ganska försvarlig.

 

8:e     Avträde under tak av bräder.

 

Storgården 1:1

 

Storgården

1 hemman äges av nämndemannen Petter Persson består av följande hus och anläggningar.

 

1:a     Mangårdsbyggnad brädfodrad under tak av halm och torv inredd till tvenne boningsrum och kök. Har rappade och tapetserade väggar

          samt hela paneler. Längd 19, bredd 10, höjd 4 ½ aln. Byggnaden försvarlig, har 67 fönsterlufter.

 

2:a     Brygghus med murad panna under tak av halm och torv. Längd 11, bredd 6 ½, höjd 3 aln. Byggnaden försvarlig.

 

3:e     Bodbyggnad under halm och torvtak med tvenne rum på nedre och ett på övre botten. Längd 13 ½, bredd 7, höjd 4 ½ aln.

          Byggnaden försvarlig.

 

4:e     Källare under samma byggnad uti fullgott stånd.

 

5:e     Ladugårdsbyggnad inredd till stall med 5 spiltor. Fähus med 12 bås och vagnshus under samma halmtak. Längd 33 ¾,

          bredd 7 ½, höjd 4 aln. Byggnaden försvarlig.

 

6:e     Ladugårdshus med 8 bås och fårkätte samt foderlada under ett och samma halmtak. Längd 29, bredd 7 ½, höjd 5 ½ aln.

         Av samma beskaffenhet som föregående.

 

7:e     Logebyggnad med tröskbotten under halmtak. Längd 38 ½, bredd 9, höjd 6 aln. Uti gott stånd

 

8:e     Ladugårdsbyggnad av loge och lada under halmtak. Längd 26 1/2, bredd 9 1/2 , höjd 5 ½ aln.

          Byggnaden försvarlig, knutar och ena gaveln brädfodrad.

 

9:e     Oxehus med lada under samma halmtak, uti byggnaden finns plats för tvenne par oxar. Längd 19 ½,

          bredd 9 ½, höjd 5 ½ aln. Försvarlig beskaffenhet.

 

10:e   Svinhus under samma tak av halm med 3 väggar. Längd 5 ¾, bredd 3 ½, höjd 3 aln. Försvarlig.

 

11:e   Svinhus och avträde under samma tak av halm. Längd 6 ¾, bredd 4, höjd 3 aln. Försvarlig.

 

12:e   Vedsköve av resvirke under tak av halm. Längd 7 ½, bredd 7, höjd 3 ½ aln. Hjälpligt.

 

13:e   Vagnshus under dåligt halmtak. Längd 12, bredd 8, höjd 3 ½ aln, Hjälpligt.

 

 

Det till Storgårds hemman hörande soldattorpet består av följande hus

 

1:e     Boningshus under bräder läkt och tegel, har ett rum med eldstad och rappade väggar, ett kallrum samt vind.

          Längd 15, bredd 9, höjd 4 ½ aln. Byggnaden nästa ny med hel panel.

 

2:a     Loge fähus med två bås samt öppet sköve under gott halmtak. Längd 29 ½, bredd 8 ½, höjd 4 aln.

 

Undertecknat Ringeby den 13 maj 1856

 

Skriftlig instruktion för flyttning av soldattorpet

 

Det på Storgårdens ägoområde liggande soldattorpet består av följande som komma att flyttas på

skifteslagets bekostnad.

 

1.              Boningshuset beskrives igen som ovan. Taket nedtages och teglet i ordning lägges. Inredningen

           fråntages. Eldstaden nedrives och teglet rensas. Stommen märkes och nedtages. Knutstenar

           och stenfot transporteras till nya tomtplatsen. Tak och inredning transporteras till nya

tomtplatsen. Eldstaden transporteras till nya tomtplatsen. Knutstenar och stenfot sättes.

Stommen uppföres, inredningen göres. Taket pålägges, Åtgår 250 stycken mursten. Dito 150 stycken takpannor.

Murmästare avlönas i ett för all med 10. Hantlangare åtgår åt muraren. Ler och sand anskaffas med.

Kalk anskaffas 3 tunnor. Spik förlovas 250 stycken fyrtum. Väggarna rappas i ett för allt för 2.

 

2.              Loge fähus med bås mm beskrives enligt ovan. Taket nedtages och halmen ihopbindes.

Inredningen fråntages. Stommen märkes och nedtages. Knutstenarna transporteras och sättes.

Stommen transporteras till nya platsen. Tak med inrede transporteras till nya platsen.

Stommen uppföres. Logkistan inlägges och inrede i fähus göres. Taket pålägges i varande skick.

Halm förlovas 3 tjog.