Ringeby frälsegård 2:1, Kärret, Hylingegården

 

Kort beskrivning av gården

Familjelängder

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip
Alternativ process: Historik-händelser
 
 

Fotografier