Ringeby frälsegård 3:1

Kort beskrivning av gården

Familjelängder

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik och händelser 

Fotografier