Ringeby skattegård 4:1, Lillgården


Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotogaferad bild. ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får puplicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar

Kort beskrivning av gården

Familjelängder

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip
Alternativ process: Historik-händelser
 
 

Fotografier