Soldattorp   Rökstad bySoldattorpet i övergivet skickSamma torp renoverat och utbyggt

 

 


 

 

 

 

 

 

Flygbild från torpet innan "övergivningen"

 

Familjelängder
(Soldatfamiljer)

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

Historik/Händelser

Fotografier

Rullor