Soldattorp   Rökstad by

Soldattorpet i övergivet skick

Samma torp renoverat och utbyggt

Flygbild från torpet innan "övergivningen"

Familjelängder
(Soldatfamiljer)

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

Historik/Händelser

Fotografier

Rullor