Källtorp, Tvärdala by
 

Soldattorp
Tvärdala nr 11
(Källtorp)

Torpet brann ner 2009 och bilden är torpet innan branden, redan då  kraftigt förändrat från ursprunget och tillsynes tillbyggt..

Familjelängder

Husförhör

Rullor

Knektkontrakt

Historik, Händelser 

Fotografier