Rusthållet, Tvärdala by

Kort beskrivning av gården

Alternativ process:  Familjelängder
 
Alternativ process: Husförhör
 
Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip
Alternativ process: Historik-händelser
 
 

Fotografier