Företag i V Husby förr och nu.

 

Tegelbruket omkring förra sekelskiftet.
 
Länk till Tegelbruket vid kanalen