Landhöjningen i vår trakt under årtusenden

 

                  Västra Husby socken

 

År 2014 År 1500 År 1000
 4000 FK 4500 FK 5000 FK
5500 FK 6000 FK 6500 FK
7000 FK 7500 FK 8000 FK
8500 FK  9000 FK Fornborgar
Fornlämningar FMIS Gravar Hägnader och boplatser