Västra Husby kyrka
och
kyrkoförsamlingen


 

 

 .

Kyrkoherdar i socknen Kyrkoherdar ifrån 1300-talet
Kyrkostämma 17 maj 1870 Protokoll om räkenskaper och reparationer