1999

 
8 april. Föreningen bildas i ett möte i församlingshemmet.
Styrelse Torsten Harrström, ordförande,  Gunnel Staffans, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Henry Gustavsson, Inger Wikström, Inga Svensson, Ann-Mari Johansson.
 
Möte med utställning med fotografier och artiklar från gamla tider i V. Husby. Sven Ring berättar om livet vid slussvaktarbostället vid klämman.
 
Möte där Henry Gustavsson berättar om sin släkting Uno Norrbom och spelade upp ljudband där Uno berättar om gamla tider i Västra Husbytrakten.