2000

 
Årsmöte i församlingshemmet.
Styrelse Torsten Harrström, ordförande,  Gunnel Staffans, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Henry Gustavsson, Inger Wikström, Inga Svensson, Ann-Mari Johansson.
På årsmötet berättade inga Svensson om sitt liv som taxichaufför i V Husby under åren 1952 till 1974 en berättelse som senare publicerats i St Ragnhilds Gilles årsbok 2000 under rubriken en 25-årig taxihistoria.
 
6 maj. Besök på Ö. Ryds Hembygdsmuseum.
 
27 maj. Utflykt till Degensborg fornborg och bostället Lugnet som låg vid foten av fornborgen. Henry Gustavsson redogjorde för alla som bott där och tillsammans med Sven Ring berättade de om gemensamma minnen från Lugnet. Utflykten fortsatte till Göta Virke och Alsättersvallen.
 
6 juli. Ett antal intresserade försöker identifiera Johan Erikssons glasplåtar som funnits i kyrkans arkiv sedan auktionen av hans kvarlåtenskap 1938.
 
20 aug. Hemvändardag där Henry Gustavsson, Inger Wikström och Ann-Mari Johansson representerar föreningen.
 
1 nov. Gemensamt möte med Gårdeby och Östra Ryd där Mattias Schönbeck berättar om utgrävningarna av Göta Virke.
 
11 nov. Utflykt till Garnisonsmuséet, Soldattorpet, Soldathemmet och Tomaskyrkan i Linköping. I Tomaskyrkan förevisade pastor Siverbo dopfunten som förmodligen ursprungligt kommer från V Husby medeltidskyrka efter en tid i en trädgård i Västergötland.