2001

 
31 jan. Årsmöte  i församlingshemmet.
Styrelse Torsten Harrström, ordförande,  Gunnel Staffans, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör,
Henry Gustavsson, Inger Wikström, Inga Svensson, Ann-Mari Johansson.

Torsten Harrström kåserar om "Glimtar ur Julle i Restads levnad"
 
20 mars. Anna-Lisa Andersson berättar om fotografen Johan Erikssons liv och förevisar skärmar med hans fotografier som hon tillsammans med Inger Wikström identifierat och monterat.
 
5 maj. Bilutflykt tillsammans med Genealogiska föreningen till platser där torpet Sandsveden (Asken), Hospilalet och Doktorskällan legat. Henry Gustavsson och Sven Ring berättade om att de forskat om de som bott här och förevisade informationsskyltar som de senare skulle sätta upp vid torpen.
 
1 nov. Träff tillsammans med Genealogiska Föreningen med temat "Soldatinventering i V. Husby socken". Anders Hill från Garnisonmuséet i Linköping och Claes Larsson från Östra Ryds Hembygdsförening medverkade. Det resulterade i att man startade en grupp av medlemmar från de båda föreningarna som gemensamt skall arbeta med soldattorpsinventering i socknen.
 
27 nov. Möte där Gunnel Svensson från ÖGF kåserar om "Östgötiska ordspråk och uttryck".