2002

 
28 febr. Årsmöte i församlingshemmet.
Styrelse Torsten Harrström, ordförande,  Gunnel Staffans, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Henry Gustavsson, Inger Wikström, Inga Svensson, Ann-Mari Johansson.
Torsten Harrström och Inger Wikström förevisar 30 år gamla diabilder från V. Husbybygden. Diabilderna har skänkts till föreningen av Yngve Franzén från Lövsätter i Gårdeby. Torsten förevisar även ett besiktningsprotokoll från laga skifte i Ringby by 1856.
 
11 maj. Vårvandring i västra delen av V. Husby.under Inger Wikströms ledning i underbart väder. Vandringen startade vid Stora Hagen och fortsatte till Minsjö gamla skola "Ängstugan", Sumpen (Kulla 58) och Lilla Hagen. Sedan gick man vidare till Sveden och Kullen.
 
5 juni. Båtutflykt till Eknön i St. Anna skärgård i fint väder. Hans och Elisabeth Andersson ledsagar på Ön.
 
28 sept. Soldattorpsvandring. Första besöket vid Husby nr 7 och Norrbo nr 8 på Norrbotorps ägor. Därefter till Restad nr 17 (Eklund). Där tar Ulf Berger emot oss och visar hela sitt hem. Skönt och välkomnande att komma in och värma oss vid brasan i den öppna spisen. Vidare färd till Nybble kraftverk och i skuggorna av ruinerna från den nedbrunna gamla flockfabriken äts matsäcken upp.På hemvägen restad nr 18 (Karlsberg) där endast en husgrund återstår.