2006

 
15 mars. Årsmöte i Församlingsgården
Styrelse Rune Philipsson, ordförande,  Inger Wikström, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Henry Gustavsson, Mattias Schönbeck, Ingegerd Ottosson, Ulla Damberg.
Kantor Kalle Främberg berättar roliga västgötahistorier på sitt genuina västgötamål..
 
25 april. Studiebesök hos Vikbolandets Historie- och Arkivförening. Björn Lindroth och Tore Folkesson tar emot oss och visar oss vad som finns i arkivets gömmor. Kuddby hembygdsförenings museum som ligger alldeles bredvid kyrkan har mycket fint att se på. Vi dricker kaffe i den stora salen på andra våninge men även på en tredje våning finns museiföremål. En del av huset är mycket gammalt och har en tid använts till ålderdomshem. Inte så praktiskt då ved, vatten och slask skulle bäras uppför trapporna.
 
6 maj. Knekttorpsvandring tillsammans med genealogiska föreningen i härligt väder med värme och sol. Första anhalten är inte så långt borta men tänk vad Göta Kanal har ställt till det. Vi får först åka österut till Loddby och sedan tillbaka västerut till Gäverstad gård och så småningom till soldattorpet Gäverstad nr 1, även kallat Brinken. Ägaren Petter Mannerheim tar emot. Åke Öberg redogör för torpet och dess soldater, skruvar fast soldattorpsskylten på stugan och överlämnar det sista knektkontraktet till nuvarande ägaren.
Broby nr 9 är nästa stopp på utfärden. Torpet har varit beläget på den allra västligaste delen på golfbanan men det enda som finns kvar av bebyggelse idag är rester av en jordkällare. Torpskylten blir därför uppsatt på en stolpe i närheten av källaren.
Nu är alla hungriga så vi skyndar vidare en bit västerut utmed 210-an. Strax till vänster om densamma ligger Hälla nr 10 som heter Stavlöten i fastighetsregistret men kallas för Thernslund efter tidigare ägare som hette Thern i förra sekelskiftet. Numera heter ägaren Bernt Arnesson som tar emot oss. Åke Öberg även här för det gamla torpets historia med dess soldater och överlämnar det sista knektkontraktet till ägaren. Även här skruvar soldattorpsskylten upp på det gamla torpet. Under tiden avnjöt de andra den medhavda matsäcken.
 
23 sept. Knekttorpsvandring igen. Nu med början till Husby nr 7. Så fint och idylliskt både stugan och den pedantiskt skötta tomten med gräsmattor, blomgrupper och små stugor här och där. Allt så härligt fint. I den ljuvligheten bor året runt Göran och Ann-Katrin Sollert. Men det blir inte så utan arbete menar de. Knektstugan är i stort sett som förr, bara kompletterad med några moderniteter så att det går att bo där för jämnan. Som brukligt sätts en skylt fast på stugväggen.

Bara ett par hundra meter därifrån låg förr knekttorpet Norrbo nr 8 och vi beger oss dit. Det gamla torpet är helt rivet och borta. Där står nu sedan några år tillbaka en modern förnämlig byggnad. Två riktiga kontraster så nära varandra. Här är det ingen gräsklippning eller ogräsrensning. Stenplattor runt om, men en stor pool att svalka sig i när solen värmer för hårt. En skylt sätts upp även här men här blir det på det nybyggda friliggande garaget. Eftersom Henry Gustavssons morfar varit knekt just på det här torpet och bott där med sin familj berättar han en del episoder från den tiden innan vidare färd.

                                                                                                                                                   Knekttorpet Husby nr 7 

Nästa torp är Vena nr 21 Efter färd på Östra Rydsvägen förbi Vena gård är vi strax framme vid torpet som är mycket välbevarat. Det används som sommarbostad och beläget på en skogstomt. Ägaren är inte hemma men vi har fått lov att gå husesyn ändå. Den obligatoriska skylten sätts upp på anvisad plats och vi kan åka hem var och en för sig efter en mycket trevlig dag.
 
En höstdag när det blivit grått och disigt är det visning av museet i kyrktornet. Mattias Schönbeck och kyrkoherde Thomas Kilberg medverkar och presenterar den nya kyrkobeskrivningen. Vid den efterföljande kaffesamvaron visar Mattias gamla kartor från trakten kring Västra Husby kyrka och socknen i övrigt.