2007

 
14 mars. Årsmöte i Församlingsgården
Styrelse Rune Philipsson, ordförande,  Inger Wikström, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Henry Gustavsson, Ann-Marie Viktorsson, Ingegerd Ottosson, Ulla Damberg.
Björn Larsson, Hembygdsförbundets ordförande i Östergötland informerar och uppmanar oss att skriva upp gamla dialektala ord och som förbundet var intresserat att ta del av.
 
5 maj. Knekttorpsvandring tillsammans med genealogiska föreningen.Den här gången är det torpen Tvärdala nr 11 Källtorp, Knutstorp nr 58 Solhem och Rökstad nr 16. Det sistnämnda det mest intressanta av dom tre. Det har i många år stått obebott och var i skicket att det bästa vore att det jämnades med marken. Efter att ha åkt förbi Rökstad gård och på en alldeles nyanlagd men smal och krokig väg kommer vi fram till en liten charmig stuga. Torpet har nämligen tagits om hand och upprustats av ett par unga optimistiska människor som nu med barn bor där året om. Omgivningen är nästan paradisisk i det vackra försommarvädret med mycket stora och gamla träd. Och naturligtvis helt igenvuxet neråt dälden där ån flyter fram från Asplången till Söderköping. Här avnjuter vi vår matsäck.
 
2 juni. Utflykt till Skällviks kyrka och Stegeborgs slottsruin där vi blir guidade av Britt Danielsson. Vi fortsätter till Bottna och galleri Eken där vi tittar på konstverk och äter middag.
 
22 sept. Knekttorpsvandring igen. Nu med Ringby nr 19 Gustavsberg, Restad nr 17 Karlsberg och Restad nr 18  Eklund. Runt det sistnämnda torpet är det öppna vyer och det blåser frisk vind när vi slår oss ned i lä, som vi tror bakom logen och äter vår matsäck. Man kan ifrågasätta körskickligheten hos de deltagande då två dikeskörningar inträffar under utflykten, dock utan några som helst skador.Som brukligt skruvar det upp skyltar på torpen och "knektarna" blir tillfrågade om rotebönderna har åtgärdat de brister som uppdagades vid syneförättningarna. 
 
27 okt. Besök på Zarah Leandermuséet i Häradshammars bygdegård.