2009

 
4 mars. Årsmöte i Församlingsgården
Styrelse Bengt Johansson, ordförande,  Inger Wikström, sekreterare, Birgitta Philipsson, kassör, Åke Öberg, Ann-Marie Viktorsson, Ingegerd Ottosson, Ulla Damberg.
Åke Öberg redogör för indelningsverkets tillkomst och talar om knektarnas umbäranden och fasor som dom fick utstå under krigen.
 
16 maj. Knekttorpsvandring tillsammans med genealogiska föreningen. Nu är det två ryttartorp som ska besökas. Det första torpet Hylinge nr 56, idag kallat Björkhem är inte kvar utan ett nytt hus är uppbyggt på den gamla grunden. Åby nr 55 var kvar ända till 2004 då stugan revs för att ge plats för en modern villa.
 
12 sept. Knekttorpsvandring till de tre sista torpen även de här ryttartorp. En lång karavan med bilar styr färden mot Tvärdala nr 57 som kallas Sveden. Den vita knektstugan revs beklagligt nog för ett par år sedan. Nästa anhalt är Kulla nr 58 kallad för Sumpen. Stugan och de övriga husen revs på 1940-talet.Grundresterna finns kvar så man något kan förstå hur det har sett ut, men den starkt växande granplanteringen tar över alltmera.

Det tredje och sista soldattorpet Luddingsbo nr 59 har varit svårt att lokalisera. Men efter diger forskning sätter man nu upp en stolpe med skylt där torpet en gång legat. Det medhavda matsäcken, nästan det viktigaste på våra utflykter, intar vi nu vid Bårdstorp hos Britta Fingal och solen står oss bi som den gjort på alla våra knekttorpsvandringar,

 
14 okt. Kaj Kjellström talar om de östgötska gästgiverierna och skjutshållen..
 
22 okt. David Fogelberg informerar om det nya hjälpmedlet bygdeband där man kan lagra material som föreningen har.
 
3 dec. Anders Bockgård från Skrickerum gästar oss och berättar om drotsen Bo Jonsson Grips levnadshistoria.
Våra framtidsvisioner är att kunna ge ut hembygdsblad och få till en hemsida. Vi vill även få igång intervjuer med personer som kommer ihåg hur det var i vår bygd förr i tiden.