2010

 
25 mars  Årsmöte i Församlingshemmet
Styrelse Bengt Johansson, ordförande,  Inger Wikström, sekreterare, Lisbeth Harrström, kassör, Åke Öberg, Ann-Marie Viktorsson, Ingegerd Ottosson och  Jörgen Filipsson
Kvällens gäst Johan Birath från Boxholm talar fängslande om livet på landsbygden under 1800-talet.Han menar att de flesta av oss där på mötet nog hade träffat personer som var födda på det århundradet och det kan ha präglat oss ganska mycket. Han uppmanar oss att forska i kommunens arkiv. Där finns mycket intressant att hämta om V. Husby från gamla tider.
 
18april "En dag på hemmet". Många intresserade kliver över tröskeln till Gamla Hemmet eller Fattigstugan i V. Husby för att få se det inifrån.
 
16 maj på aftonen samlas tio personer på Hällas mark vid sjön Asplången för att lyssna på göken. Den infinner sig tyvärr inte så vi får nöja oss med lite frågesport, korvgrillning och att äta medhavd matsäck. Nämnas kan att det fanns de som kom sjövägen österifrån genom Göta Kanal ut på Asplången och lade till vid Hälla brygga.
 
12juni Dags för slåttergillet vid Klämma. Efter lite slipning av liarna vidtar själva slåttern. Med sex starka karlar och en kvinna i arbetsstyrkan går det som en dans. Hotstången sköter Sven Ring och räfseskorna gjorde sitt till efter att Åke tillverkat hässjestör. Ingen risk att kaffepausen glöms. Den avnjuts nere vid kanalen intill Klämma sluss.
 
14 nov. besöker vi Minsjö säteri med god tillslutning. Efter att ha bjudits in till stora salen i huvudbyggnaden berättar Gustav-Fredrik, Johan och Gabriella von Kanzov en del om gården. Vi avslutar med besök på "Butiken på landet".