2012

15 mars  Årsmöte i Församlingshemmet
Styrelse Bengt Johansson, ordförande, vice ordförande Ann-Marie Viktorsson, Inger Wikström, sekreterare, Lisbeth Harrström, kassör, Åke Öberg, , Berndt Prytz och  Jörgen Filipsson
Kvällens gäster Nils Wahlbäck och Våge Andersson från Kimstad Hembygdsförening. De berättade och visade film om hur de helt ideellt med yrkeskunnigt folk och mycket pappersarbete för att få ekonomiskt bidrag kunnat bygga ett hus, som nu är ett skolmuseum.
 
22 jan. Allsång i Församlingshemmet. 13 personer sjöng gladeligt. Kimo Wiklund ackompanjerade och Olle Hilleberg sjöng några solosånger.
 
21 april. Besök på Gäverstad gård. 21 personer deltog och startade från Klämma. De flesta gick över kanalen vid Klämma sluss där Åke Öberg berättade lite historia om Göta Kanal. Väl framme vid gården tog Petter och Lena Mannerheim emot och visade oss islandshästar, alpackor , vagnsmuseum mm.
 
13 maj. Tipspromenaderna har sin första start med utgångspunkt Gamla Hemmet. Promenaderna blev populära med god anslutning vilket var mycket roligt för oss. Vädret har varit gynnsamt mest alla gånger fast det var ett regnigt år. Vi har även börjat att slå av det gamla torra gräset och klippa med gräsklippare för att göra det lita snyggare vid Gamla Hemmet..
 
17 maj. Hällerstadsjön runt. 100 personer deltog och Bengt Johansson och Berndt Prytz skötte kontrollen vid Hylinge.
 
20 maj. Gökafton vid Sjödalen. 17 personer kom för att grilla korv och gå tipspromenad och ha en trevlig stund medan kvällssolen värmde och göken gol.
 
16 juni. . Dags för höslåttern vid Klämma som dock tyvärr blev inställd då regnet formligen öste ner den dagen. Bättre tur nästa år.
 
9 sept. Öppet hus i Gamla Hemmet och start för höstens tipspromenader. Många intresserade kom och tittade och även drack kaffe. Vi har dagit  igång med renoveringsarbetena på Hemmet då vi fått muntligt löfte om att få disponera det.
 
22 sept. Besök på Sankt Anna Skärgårdsmuseum. Grådisigt väder men 15 personer blev guidade i museet där det medtagna kaffet också intogs.
 
15 dec. Lilljul i Gamla Hemmet. 26 personer smakade på glögg och drack kaffe. Tomtedikter lästes och dikter på östgötamål och så sjöng vi julsånger. Så trevligt har det nog inte varit nån gång tidigare i fattigstugan. Gamla Hemmet.
 
Glasplåtarna som vi fick av Lars Svensson är framkallade. Korten är sedan identifierade så gott det går. Inger Wikström har här gjort ett fantastiskt detektivarbete. De finns nu att se på nätet med text. De ligger på S:t Ragnhilds gille med länk från vår hemsida.
 
Gamla Hemmet har med upprustningen  varit det stora arbetet under året. Det påbörjades i maj med att slå av det gamla gräset. Strax dessförinnan så blev nästan samtliga fönster utslagna men det medförde att fönsterbågarna blev ordentligt slipade, målade och omglasade. Arbetet har sedan rullar på under Åke Öbergs ledning. Rödfärgning och vitmålning utvändigt. Ny förstugkvist. De gamla inredningen som motorcykelklubben hade haft revs ut. På med gipsskivor och pärlspont på väggarna. Bort med takpapp och all spik efter den. Skrapning, spackling, målning. Dörrar inomhus saknades men nu finns det. Åke plockade ihop av vad han hittade i sina gömmor. Han sågade, hyvlad, limmade och putsade och plötsligt finns det dörrar. Berndts och Kajsas hobby är färger och målning, framförallt med äggtemprafärger och så blev väggarna målade. Rogerth Kratz har dragit elledningar så vi har både värme och lyse. Jörgen som också är kunnig i byggnation har sågat, spikat och har även grävmaskin som kommer väl till pass för de yttre arbetena på tomten. Så har det  fortgått med flera glada medarbetare bl a Bengt, Torsten och Orvar  m fl.. Och det högt uppskattade kaffestunderna har flera damer som Ann-Mari, Lisbeth, Inger, Sigrid, Ingrid ordnat med. För att inte tala om den viktiga städningen som de också fixat.
I november fick vi det eftertraktade kontraktet undertecknat. Under vintern och våren hoppas vi få de inre arbetena på bottenvåningen färdiga så att vi kan gå på de yttre under sommaren.