2013

13 mars  Årsmöte i Gamla Hemmet
Till styrelse valdes Bengt Johansson, ordförande, vice ordförande Ann-Marie Viktorsson, Inger Wikström, sekreterare, Lisbeth Harrström, kassör, Åke Öberg, , Berndt Prytz och  Jörgen Filipsson
Kvällens gäst var Lars Eliasson som talade om försvarsvallen Göta virke och vilka gårdar som det fanns i
V. Husby vid den tiden.
 
17 feb. I församlingshemmet talar Carl Fredrik Tersmeden  om "Den fantastiska historien om kakelugnen" för 33 åhörare.
 
7 april. Tipspromenaderna återupptages.
 
19 maj. Gökaftonen blev inställd pga regn.
 
1 juni. Resa till Åtvidaberg. Guidning på ÅSSA-muséet och därefter förflyttning till solkanonen för att se den avfyras kl 13.00. (Sommartid) Solen var i moln så avfyringen fick ske manuellt. På galgnacken sågs de gamla husen från ovan. Besöket avslutades med besök i Adelsnäsparken med orangeriet samt den gamla kalkugnen.
 
15 juni var det slåtter vid Klämma sluss med 11 personer. Tur med vädret så det blev bra kvalitet på höet och skön matrast vid slussporten.
 
18 sept. "Gårdsfest" vid Gamla Hemmet med drygt 70 personer. Vädret var helt på vår sida, torrt i jorden där det ska bli gräsmatta. Grillad korv och kaffe serverades och boulebanan provades.
 
8 dec. "Lilljul i Gamla Hemmet". En snöig dag men det kom 35 personer som tycktes trivas i den julpyntade stugan.
 
Gamla Hemmet. Upprustningen av Gamla Hemmet har fortgått hela året. Mycket grävning för dragning av ledningar, vatten, avlopp, elektriskt och dränering runt huset men också för borttagningar av alltför stora stenar på tomten. Stenarna blev bra underlag då den stora parkeringen vid ån gjordes i ordning. Där avverkades också stora träd. Skorstenarna har snyggats till. Källarutrymmet iordningställt och även trappan ned till källaren. Toaletten är ordnad. Värmepumpar installerade. Varmvattenberedare finns.
Målning av tak och väggar, slipning av golv är slutfört. Köket är nytt och fint. Nedre våningen kan nu anses färdig. Renoveringen av uthuset, eller likboden som det står i gamla dokument, har också påbörjats.
I köksregionen finns nu porslin och elektriska köksapparater mm.
som välvilliga och givmilda personer skänkt till föreningen under år 2013.