Enligt fastighetskalendern 1939, Åby 1:1 och Restad 1:8 hela arealen 42 ha.
Gården ÅBY i Västra Husby
En mycket gammal gård, Åby ”gården vid ån” omnämnd redan på 1300-talet. År 1946 köpte Bengts far Henry Johansson gården Åby av A. E. Bengtsson. Henrys föräldrar Agnes och Hjalmar Johansson ägde granngården Ringby Skattegård, Lillgård. De hade även barnen Anna, Inga, Karl-Erik och Olle. Familjen hade förut bott vid Knutstorp i V. Husby och sedan arrenderat en Restadgård innan de 1930 köpte Lillgården. 1965 inköptes sedan Lillgården till Åby.

Henry ansåg att han behövde ha någon vid sin sida för att orka med skötseln av gården. Så kom då Ann-Marie Kall från Väderstad socken till Åby år 1950. Hon var född i Kumla socken. Föräldrarna Maja och Valle Kall hade också den yngre flickan Alice. Det rustades till bröllop vid Åby på hösten 1951. Henry och Ann-Marie bodde i den gamla och mycket vackra huvudbyggningen. Men de byggde sen 1957 en ny och modernare bostad på gården.

Familjen utökades på Åby med Bengt född 1952, Ingemar 1954, Ulla 1957 och Jan 1963. Förutom allt arbete på gården var Henry och Ann-Marie mycket engagerade uti sockenlivet. Henry var bl.a. kyrkvärd och sjöng bas i kyrkokören. Ann-Marie hade hand om söndagsskola och senare ägnade hon mycket tid till en samtalscirkel för äldre i kyrkans regi. Henry fyllde 50 år nyårsafton 1969 och firade det med släkt och vänner i Husbygården. Året därpå avlider Henry alldeles för tidigt och Ann-Marie och barnen få själva ta över ansvaret för gården. Ann-Marie får resa till Stockholm och mottaga guldmedalj ur kungens hand för skicklighet & ansvarskänsla vid mjölkens behandling. Åren går och Ann Marie får barnbarn som hon med glädje ägnar sig åt. Ann-Marie avlider 2016.

Bengt övertog gården på arrende 1974 och år 1980 köpte han gården. Fastigheten Åby 1:1, Restad 1:8, Ringby 4:1 består då av 75 ha varav 38 åker, 30 skog och 7 bete. 1983 görs en totalrenovering av ladugården som därefter rymmer 40 kor och 30 ungnöt. 1993 sker en tillbyggnad av ladugården som nu rymmer 61 kor, uppbundet system och 80 ungnöt på spaltboxar.
1995 blir gården Rökstad på andra sidan ån till salu. Den ropas in på en exekutiv auktion av Bengt och familj Wallman. I samband med köpet fastighetsregleras gårdarna till Åby 1:5. Wallman tilldelas alla hus samt marker öster om gårdscentrum. Bengt tilldelas 75 ha varav 40 åker, 9 skog och bete. Total areal på Åby 1:5 är nu 150 ha. 201 köper Bengt åker och skog från Restadgårdarna från familj Blomqvist och familj Björk. År 2013 köps Restadgården Bäcken, allt utom Hållershagen. Det fastighetsregleras till Åby 1:5 vars totalareal nu är 250 ha. Åby 1:5 består nu av delar av följande fastigheter: Åby 1:1, Ringby 4:1, Restad 1:8.
Det har fötts 5 barn på gården, Linda född 1980, Andreas född 1983, Elin född 1995, Isak född 1997 och Jacob född 1999.
Bengt har under årens gång utvecklat ett föreningsmissbruk. Det började en gång med URK (Ungdomens Röda Kors) fortsatte med centerpartiet, idrottsförening, skyttegille, Bonderörelsen m. fl. Dessa föreningar har Bengt verkat i genom åren: URK. CUF. VHif. VHSKG. Centerpartiet. LRF, både lokalt, krets och län. Länsförsäkringar Östgöta. ARLA. SÖDRA Skogsägarna. Hushållningssällskapet. Hembygdsföreningen. Fiberföreningen. Kommunala uppdrag såsom KF. KS. BUN. m. fl. Året är nu 2017 och som man ser har det förändrats en hel del vid den gamla gården Åby vid ån i Västra Husby sedan Bengts far Henry kom dit 1946.
Man kan fundera, hur var det då på 1300-talet?
Fotografier som Bengt Johansson lämnat till Hembygdsföreningen.

 

Ann-Mari Kall f. oktober 1928
Henry Johansson f. på gården Fröö i Skärkind socken 31 dec.1919 d.1970.
Ann-Mari och Henry Johanssons bröllop september 1951.  Övre raden: Teodor, Folke Wikman, Stina och Harry Ryd , Alice och Olle Johansson, Anna-Lisa och Karl-Erik Johansson, Britta, Gösta Svensson, Bengt.
Einar och Frida Kall , Tora, Elsy Svensson, Anna Wikman, Rut Svensson, Signe Björk, Tyra, Ida, Inga Johansson, Axel Björk.
Agnes och Hjalmar Johansson, Ann-Mari och Henry, Maja och Valle Kall.
Brudnäbbar Inger, Ann- Christine och Birgitta.
Brudparet Maja och Valle Kall, Ann-Maries föräldrar.
Agnes Maria f. Bergström 14 dec. 1898 i Björsäter och Ture Hjalmar Johansson f. 19 jun 1895 i Örtomta. Henrys föräldrar.
Åby huvudbyggnad uppförd 1880.
Nya bostaden uppförd 1957.
Åby Lillgård.
Ann-Marie i hembygdsdräkt.
Henry Johansson 50 år.
Henrys 50 årsfest i Husbygården.
Henry t.h. på fältskjutning med gevär.
Henry och Ann-Maries barn Ulla, Bengt och Ingemar.
Lillpojken Jan..
Ann-Marie med alla hönsen.
Ann-Marie med barnbarn.
Ann-Marie på cykelutfärd på östgötaslätten.
Ann-Maries barnbarn.
Maskerad.
Ann-Marie får resa till Stockholm och mottaga guldmedalj ur kungens hand för skicklighet & ansvarskänsla vid mjölkens behandling
.Alla mjölkmedaljörer samlade.
 Samtalscirkel i kyrkans regi hos Ann-Mari Johansson,  Åby gamla byggning. Från vänster: Sten Leijonhufvud Bäcken, AnnaLisa Andersson Stora Hagen, Tyra Larsson Önstorp, Getrud Andersson Torensborg, Anna Björk Restad, Gunnar Sundström Hållingsby Östra Ryd, Ingrid Damberg Korssäter, Maj Filipsson Norrbotorp, Ann-Mari Johansson Åby, Maj Dag Wik, Lilian Harrström Ringby, Ingrid Sjöström Solvändan, Stina och Sven Karlsson Knutstorp
Flygfoto över Åby gård på 2000-talet.