Gamla bilder från Västra Husby

Vill du se alla bilder så bläddrar du neråt på listen. Vill du se en speciell bild (som är identifierad) klickar du på registret här nedan
Bild nummer 101-200
I rovlandet
Björnavad bro
Barn i Västra Husby
Västra Husby, Gamla Hemmet
Västra Husby. Intill skyttegillets paviljong
Västra Husby. Intill skyttegillets paviljong
Västra Husby, Skyttegillet
Familjen Norrbom
Soldattorpet Norrbo nr 8
Bröllop, John Norrbom och Elsa Johansson
Ungdomar i kyrkbyn omkring 1940.
Göte och Göran i Komministergården
Karl Andersson i Komministergården
Skärkind, Missionshuset vid Skinstad
Skärkind.
Hylinge.
Hylinge trädgårsvilla
Östra Ryd, Sänkbäcken.
Drothem, Stenkärrstorp
Örtomta socken, Hagebygård.
Örtomta socken, Hagebygård.
Örtomta socken.
Västra Husby kyrkskola, Kantor Ferbs barn.
Familjen Ferb.
Västra Husby, Tre Jägare
Västra Husby. Jägare.
Frälsningssoldater och jägare på Asplångens is
Frälsningsoldater vid Asplången
Frälsningssoldater, Västra Husby
Ingrid och Karin i Hjärpdalen
Solliden
Säden mejas framför kyrkskolan
Fårklippning i Prästgården
Gamla prästgården
Gamla prästgården
Tvärdala, Kullen, Karl Axel Bergquist
Tvärdala. pojkarna Jentzen.
Tvärdala. Barnen Jentzen.
Tvärdala, yngste sonen Jentzen.
Tvärdala.
Tvärdala, Jetzen
Tvärdala. från väster
Tvärdala. Huvudbygnad
Tvärdala.
Tvärdala.
Västra Husby, Tvärdala. Ungdomarna Jenzen.
Västra Husby, Tvärdala.
Västra Husby, Tvärdala.
Örtomta socken
Gårdeby, Gummetorp
Gårdeby, Össby
Präktig tjur
Västra Husby. Sumpen Knekttorp nr 58.
Källtorp. Elin och Albert Johansson .
Västra Husby, Hylinge slott
Brännkärr, Hylinge. Anders Andersson
Brännkärr, Hylinge Anders Andersson
Holkanäs under Hylinge
Holkanäs F.v Ingrid och Alma Andersson.
Västra Husby, Vena knekttorp
Fam. Wallin på Korssäter
Barnen Wallin på Korssäter
Korssäters högra flygel
Fotografen Johans syster Matilda Josefina
Fotografen Johans syster Matilda
Fotografen Erikssons syster Matilda.
Fotografen Johans systerdotter Karin.
Fotografen Johans systerdotter Karin.
Grav på kyrkogården
Syster till Johan Eriksson med Söderköpingsposten i handen
Fotografen Johan Eriksson med några barn
Två pojkar med IFK:s fotbollströja
Västra Husby, Skälet.
Skälet. Hilma Andersson med familj.
Gädderstad gamla byggnad.
Västra Husby, Karlsborg. Kanske Johans syster med familj.
Västra Husby. Elin Maria Elisabeth, gift med kyrkvaktmästare Anders Emil Andersson. Barnen Elsa, Elisabeth, Karl Artur
Klockar Anders
Utanför Klubbens affär. Jonas Hesses barn: Ebba, Ragnar och Fredrik. Damen okänd
Arbete vid Snöveltorps bro
Västra Husby, Stenslund
Stenslund, Agda Nilsson
Stenslund, Emma och Erik Ringman t.h.
Västra Husby, Karlsborg
Stenslund ,begravning.
Västra Husby, Karlsborg
Minsjö säteri
Vid Minsjö säteri
Minsjö säteri
Bröllop i Minsjö
Minsjö
Familj på Minsjö
Minsjö
Vid Västra Husby skyttepaviljong.
Gårdeby, Össbytorp, Myrgården
Gårdeby, Össbytorp Myrgården
Västra Husby kyrkskola, Lärarinnan Lovisa Jonsson med klass.
Bryttsäter
in

I rovlandet - fin gärdsgård med riktiga vidjor!

Björnavad bro Boningshuset i bakgrunden heter Furudal och hör till Landsjö i Kimstad socken

Västra Husby, Gamla Hemmet, föreståndarinnan Emma Nyqvist med barn till höger

Örtomta socken, Hagebygård.

Örtomta socken, Hagebygård.

Örtomta socken.

Västra Husby kyrkskola, Kantor Ferbs barn.

Tvärdala. Fru Louise Jentzen t.h.

Örtomta socken

Gårdeby, Gummetorp.

Präktig tjur

Fotografen Johans syster Matilda med dotter och hund

Fotografen Johans systerdotter Karin

Grav på kyrkogården

Syster till Johan Eriksson med Söderköpingsposten i handen.

Västra Husby, Karlsborg Johans Eriksson syster med familj

Västra Husby. Elin Maria Elisabeth, gift med kyrkvaktmästare Anders Emil Andersson. Barnen Elsa, Elisabeth, Karl Artur.

Kyrkvaktmästare Anders Emil Andersson kallad "klockaranders" född 1866 död 1950. År 1903 anställdes han av kantor Ferb som kusk och gårdskarl.1915 till 1946 var han orgeltrampare, ringkarl och kyrkvaktmästare. Han belönades 1946 med Patriotiska sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst.

Utanför Klubbens affär. Jonas Hesses barn: Ebba, Ragnar och Fredrik. Damen okänd

Vid Minsjö säteri

Vid Västra Husby skyttepaviljong på Minsjö ägor.F.v Kantor Ferbs pojke, Sofia Hesse, Ingrid Ferb, Fredrik Hesse, Ebba Hesse, Hildur Ferb, pojke till kantor Ferb och Ragnar Hesse

Gårdeby, Össbytorp, Myrgården.

Västra Husby kyrkskola, Lärarinnan Lovisa Jonsson med klass.T.v. Ebba Hesse från affären Klubben.

Västra Husby. Intill skyttegillets paviljong.

Västra Husby skyttegilles paviljong på Minsjö ägor. Skyttepaviljongen finns nu bevarad vid Västra Husbys församlingshem.
F.v. stående: Soldat Oscar Norrbom, Kantor Axel Ferb och läraren Nils Friberg.

Familjen Norrbom på soldattorp nr 8.F.v. Hustru Elin med soldaten Oscar Norrbom och barnen John, Märta och Uno

Västra Husby, Skyttegillet.

Västra Husby, Tre Jägare

Västra Husby, Familjen Ferb. Hustrun Hilda och Kantor Axel Ferb med barnen
f.v. Oliver, Hildur, Ingrid en son som senare dog i en olycka.

Västra Husby. Sumpen Knekttorp nr 58.

Västra Husby, Källtorp. Elin och Albert Johansson med barnen: Ella, Linnéa, Olga, Greta och Albin.

Brännkärr under Hylinge.Skomakare Anders Andersson.Hustrun Josefina Björling och barnen: Ester,Signe,Hildur, Henning, Agnes, Astrid, Sigvard och Helge född 1903.Familjen flyttade till Vena 1905.

Gårdeby, Össbytorp Myrgården.

Västra Husby, Vena knekttorp.

Västra Husby, Fotografen Johan Eriksson med några barn.

Holkanäs under Hylinge t.v. Alma Andersson,

Barnen Wallin på Korssäter

Västra Husby. F.v Ingrid och Alma Andersson, Holkanäs

. Asplången. Frälsningssoldater / Julia Cedervall/ och jägare på Asplångens is

Bröllop mellan John Norrbom och Elsa Johansson den 26 mars 1932. T.v. fadern kneckten Oscar Norrbom.

Ungdomar i kyrkbyn omkring 1940.

Soldattorpet Norrbo nr 8

Korssäter: Familjen till höger är arrendator Emil Wallin f. 1864 och hustrun Emma f. 1868 samt barnen:
Linnéa, Seth, Emmy, Agda, Sixten och Alma./ Sixten f. 1899 har gjort träfigurerna till julkrubban i kyrkan./

Fotografen Johan Erikssons syster Matilda Josefina

Drothem, Stenkärrstorp

Frälsningsoldater vid Asplången. I mitten Julia Cedervall Bergdalen Luddingsbo, adjutant i frälsningsarmen.

Göte och Göran i Komministergården samt Alma Johansson i Röda Stugan.

Karl Andersson i Komministergården med hästen Bläsa.

Ingrid och Karin i Hjärpdalen

Solliden Barnmorskan Johansson och Nisse i Korskullen

Bröllop i Minsjö

Säden mejas framför kyrkskolan

Fårklippning i Prästgården

V. Husby,Arbete vid Snövelstorps bro.

Västra Husby Tvärdala

Tvärdala från väster

Minsjö säteri

Två pojkar med IFK:s fotbollströja

Bryttsäter

Västra Husby, Tvärdala. Ungdomarna Jenzen.

Västra Husby, Stenslund, byggt 1901. Granar utanför betyder att det har varit begravning.

Västra Husby, Karlsborg.

Västra Husby, Karlsborg.

Minsjö

Fotografen Johan Erikssons systerdotter Karin

Familj på Minsjö

Västra Husby, Hylinge slott.

Västra Husby, Tvärdala.

Västra Husby, Stenslund, Agda Nilsson, Född 1903.

Västra Husby, Skälet. T.h. Hilma Andersson med mor.

Västra Husby, Minsjö säteri

.

Stenslund, Emma och Erik Ringman t.h

Gårdeby, Össby. Brukare av gården under Hylinge Anders Nyberg f. 1845 med familj

Minsjö

Brännkärr under Hylinge. Skomakare Anders Gustav Andersson med familj.

Västra Husby. Damen, tredje från vänster, är fotografen Erikssons syster Matilda.

Tvärdala. Fru Jentzen med dotter t.v.

Skärkind, Missionshuset vid Skinstad.

Maskinist Karl Axel Theodor Bergquist

Skärkind, ny cykel och t.h skymtar Skärkins kyktorn.

Tvärdala. pojkarna Jentzen, Karl och Rutger

Tvärdala. Flickan Ingrid Jentzen.

Tvärdala. Barnen Jentzen.

Skälet. Hilma Andersson med familj. Th Flickan Vilma invid sin mor.

Västra Husby. Jägare.

Hylinge. Sett från västra parksidan

Korssäters högra flygel. Emil August Wallin, hustrun Emma Matilda, barnen Linnea, Seth, Emmy, Agda och Sixten. Figurerna i Västra Husby kyrkas julkrubba är gjorda av Sixten Wallin.

Hylinge trädgårsvilla.

Frälsningssoldater, Västra Husby.

Gamla prästgården med kyrkoherde Wezens dotter Hanna född 1865.

Gamla prästgården.

Stenslund. Släkten samlad vid begravningen av Erik Ringman år 1901.

Östra Ryd, Sänkbäcken.

Gädderstad gamla byggnad.

Tvärdala, en av sönerna Jetzen

Tvärdala, yngste sonen Jentzen.

Tvärdala

Tvärdala
 
Om du har bilder eller synpunkter på bildarkiven, skriv gärna till:
Orvar Halldin E-mail: orving@telia.com
Sidan ändrad 20140120