Gamla bilder från Västra Husby

Vill du se alla bilder så bläddrar du neråt på listen.Bilderna ligger i nummerordning: 301-400
Det går också att klicka i registret och du kommer till den bild du söker.
Alsveden. Bild nr 302
Klockargården, Hildur Axelina Ferb. Bild nr 301
Västra Husby. Två av Klockaraders flickor på kyrktrappan Bild nr 348
Efter branden Bild nr 303
Snöveltorp, Tegelbruket i bakgrunden Bild nr 398
Hylinge, Fiskartorpet, Marianne Trygg f.1937 Bild nr 387
Restad Västergård Bild nr 395
Norrbo, arbetarbostad vid tegelbruket. Bild nr 389
Skomakare Anderssons döttrar Ester och Astrid. Bild nr 305
Skomakare Anderssons barn Hening och Agnes. Bild nr 306
Gamla Hemmet, Emma Nyqvist med 6 barn. Bild nr 307
Bryttsäter, pojkarna Larsson Bild nr 309
Karlsborg, fotografen Johan Erisson.Bild nr 340
Karlsborg.Bild nr 388
Fotograf Johan Erisksson med en dam. Bild nr 308
Fotografen Johan Erikssons syster Matilda.Bild nr 310
Fotografen Johan Erikssons systerdotter Karin. Bild nr 342
Tvärdala, herrskapet Jentzens hund Bild nr 311
Tvärdala, pojkarna Jentzen Bild nr 318
Tvärdala, Lilla Hagen Bild nr 392
Tvärdala, Anna Pettersson Bild nr 354
Västra Husby Bild nr 319
Brånsätter? Bild nr 320
Nyttorp Bild nr 393
Västra Husby, Klippan, Lit de parade.Bild nr 332
Västra Husby, Klippan Begravningsfölje.Bild nr 331
Kungsör i Snövelstorp.Bild nr 335
Dala affär. Bild nr 357
Brånsätter. Familj Storm Bild nr 359
Sågvek. Bild nr 346
Mejeri. Bild nr 328
Mejeri, vägning av smör Bild nr 327
Hylinge, Brännkärr. Skomakaren Anders Gustav Andersson Bild nr 304
Hylinge.Skjuts med häst och fjädervagn Bild nr 341
Hylinge, Trädgårdsvillan. Bild nr 345
Hylinge, Fiskartorpet. Bild nr 382
Hylinge, Fiskartorpet. Bild nr 383
Hylinge, Fiskartorpet, John Trygg f. 1896 Bild nr 384
Hylinge Såg, arbetsstyrkan kring 1900 Bild nr 385
Hylinge Såg, stabbläggare Bild nr 386
Drothem, Stora Kolstad Bild nr 321
Drothem, Stora Kolstad Bild nr 368
Drothem, Stora Stintorp.Bild nr 322
Drothem, Skäggestad kvarn.Bild nr 323
Drothem, Skäggestad såg.Bild nr 324
Drothem, Skäggestad såg. Bild nr 325
Drothem, Skäggestad såg, arbetslaget.Bild nr 326
Drothem, Skäggestad såg.Bild nr 330
Drothem, Skäggestad såg.Bild nr 329
Drothem, Skäggestad .Bild nr 339
Drothem, Bleckstad Mellangård.Bild nr 314
Drothem, Smedstorp Bleckstad..Bild nr 361
Drothem, Stintorp gård. Bild nr 315
Drothem, Björsäters gård. Bild nr 355
Skärkind, Övre Alvestad.Bild nr 362
Skärkind, Övre Alvestad.Bild nr 363
Skärkind, Herseberga, Karpdammen. Bild nr 312
Skärkind, Herseberga Bild nr 317
Skärkind, Herseberga.Bild nr 316
Skärkind, Herseberga .Bild nr 337
Skärkind, Herseberga, Ingrid Helena Andersson .Bild nr 374
Skärkind, Ladugården i Herseberga.Bild nr 338
Skärkind, Öjeby. Karl Edvard Karlsson .Bild nr 333
Skärkind, Karlslund. .Bild nr 334
Skärkind, Öjeby. Karl Edvard Karlsson .Bild nr 333
Skärkind, Karlslund. .Bild nr 334
Skärkind, Nedre Alvestad. .Bild nr 343
Skärkind, Nedre Alvestad. .Bild nr 344
Skärkind, Potatisplockning. .Bild nr 347
Skärkind. Bild nr 349
Skärkind. Bild nr 350
Skärkind? Bild nr 351
Skärkind Bild nr 352
Skärkind Bild nr 353
Skärkind Hulta sluss Bild nr 390
Skärkind Hulta gård Bild nr 391
Skärkind Hulta gård Bild nr 396
Skärkind Halleby Säteri. Bild nr 358
Skärkind Halleby Säteri Bild nr 366
Skärkind Grindtorp, Halleby.Bild nr 364
Skärkind, Halleby Bild nr 360
Skärkind, Halleby skola? Bild nr 365
Skärkind, Halleby Säteri, Mejeri Bild nr 367
Skärkind, Halleby Säteri, Bild nr 370
Skärkind, Lycketorp Bild nr 369
Skärkind, Augustenhill, fam. Olai. Bild nr 371
Skärkind, Skörtinge gård Bild nr 372
Skärkind, Skörtinge gård Bild nr 376
Skärkind Bild nr 375
Skärkind Bild nr 379
Skärkind, Barnebo, Prästgården Bild nr 377
Skärkind, Barnebo, Prästgården Bild nr 378
Skärkind, Bråttom Bild nr 397
Skärkind, Bråttom Bild nr 399
Skärkind Bild nr 400
Grebo socken.Målbäck, Hemmansägare Per Adolf Petterssons familj. Bild nr 313
Örtomta, Ekenäs Slott..Bild nr 336
Ringarum, Harsbo Bild nr 373
Östra Ryd, Malmsdal. Bild nr 381
Östra Ryd, Häjan Lövdalen. Bild nr 394
Bild nr 301

Klockargården, Hildur Axelina Ferb f. 1889, dotter till kantor Axel Ferb.

Bild nr 302

Alsveden

Bild nr 303

Efter branden ?

Bild nr 304

Hylinge, Brännkärr. Skomakaren Anders Gustav Andersson f. 1857, hustrun Josefina Vilhelmina f. 1865, barnen Ester f. 1886, Tvillingarna Signe och Hildur f. 1888, Henning f. 1891, Agnes f. 1894, Astrid f. 1896, Sigvard f. 1900 och Helge f. 1903.

Bild nr 305

Skomakare Anderssons döttrar Ester och Astrid.

Bild nr 306

Skomakare Anderssons barn Hening och Agnes.

Bild nr 307

Gamla Hemmet, Ålderdomsföreståndarinnan Emma Nyqvist f. 1860, barnen Gunny Albertina Viktoria f. 1884, Svea Ragnhild f. 1888, Anna, Linnea, Flaminia f.1891, Karl Gustav Martin f. 1894, Gustav Adolf Gunnar f. 1896, Otto Paul f. 1898.

Bild nr 308

Fotograf Johan Erisksson med en dam.

Bild nr 309

Bryttsäter, pojkarna Larsson, Johan Arnhold f. 1886, Ivan Arvid f. 1888 och fostersystern Signe Matilda Larsson f. 1872

Bild nr 310

Fotografen Johan Erikssons syster Matilda.

Bild nr 311

Tvärdala, herrskapet Jentzens hund.

Bild nr 312

Skärkind, Herseberga, Karpdammen.

Bild nr 313

Grebo socken.Målbäck, Hemmansägare Per Adolf Pettersson f. 1845, hustru Augusta,Sabina f. 1847, barnen Anna f. 1772, Adolf f. 1875, Emma f. 1877, Hildur f. 1879, Gustav f. 1874, Alma f. 1887.

Bild nr 314

Drothem, Bleckstad Mellangård. Johan Peter Persson f. 1832,
Hustrun Wendla f. 1868, barn Olga Laura Diveria f. 1876, Allvar Bine Asfanus f. 1878, Anna Erena f. 1881.

Bild nr 315

Drothem, Stintorp gård. Fam. Pålsson. Anders Fredrik Pålsson f. 1854, hustrun Maria Sofia f. 1867,
barnen Julia Maria f. 1888, Märta Sofia f. 1892, Helga Cecilia f. 1895, Birger Wafrid f 1897,
Anders Martin f. 1899. Biger Pålsson var en mycket anlita auktionsutropare.

Bild nr 316

Skärkind, Herseberga.

Bild nr 317

Skärkind, Herseberga.

Bild nr 318

Tvärdala, pojkarna Jentzen, Carl, Harald och Rutger.

Bild nr 319

Västra Husby

Bild nr 320

Brånsätter?

Bild nr 321

Drothem, Stora Kolstad

Bild nr 322

Drothem, Stora Stintorp.Anders August Rydström f. 1837, hustrun Christina f. 1841,
samt döttrarna Sofia Charlotta f. 1867, Emma Christina f. 1873, Elsa Victoria f. 1884

Bild nr 323

Drothem, Skäggestad kvarn.

Bild nr 324

Drothem, Skäggestad såg.

Bild nr 325

Drothem, Skäggestad såg.

Bild nr 326

Drothem, Skäggestad såg, arbetslaget.

Bild nr 329

Sågverk.

Bild nr 330

Sågverk.

Bild nr 327

Mejeri, vägning av smör .

Bild nr 328

Mejeri.

Bild nr 331

Västra Husby, Klippan Begravningsfölje

Bild nr 332

Västra Husby, Klippan, Lit de parade.

Bild nr 333

Skärkind, Öjeby. Karl Edvard Karlsson f. 1864, kreaturshandlare och gick under namnet OxKalle.

Bild nr 334

Skärkind, Karlslund.

Bild nr 335

Kungsör i Snövelstorp.

Bild nr 336

Örtomta, Ekenäs Slott.

Bild nr 337

Skärkind, Herseberga. Damen i sängen är Ingrid, Helena Andersson f. 1892 och död 1917 i tuberkulos.

Bild nr 338

Skärkind, Ladugården i Herseberga. Ladugården brann ner 1 maj 1954.

Bild nr 339

Drothem, Skäggestad under Hylinge.

Bild nr 340

Karlsborg, fotografen Johan Eriksson plöjer.

Bild nr 341

Hylinge.Skjuts med häst och fjädervagn.

Bild nr 342

Fotografen Johan Erikssons systerdotter Karin med leksaker.

Bild nr 343

Skärkind, Nedre Alvestad.

Bild nr 344

Skärkind, Nedre Alvestad.

Bild nr 345

Hylinge, Trädgårdsvillan. Familjen Nilsson från Sveden på besök.

Bild nr 346

Sågverk

Bild nr 347

Skärkind, Potatisplockning.I bakgrunden gården Vadet.

Bild nr 348

Västra Husby. Två av Klockaraders flickor på kyrktrappan.

Bild nr 349

Skärkind

Bild nr 3

Skärkind?

Bild nr 351

Skärkind?

Bild nr 352

Skärkind.

Bild nr 353

Skärkind, skolklass.

Bild nr 354

Tvärdala. Den mörkklädda damen är trädgårdsmästarfrun Anna Pettersson f. 1869 med son Elis f. 1893.

Bild nr 355

Drothem, Björsäter, arrendator Axel, Salomon Moberg, f. 1878 i Mogata, hustrun Hulda Matilda, f. 1882 i Östra Ryd, dottern Rut Matilda, f. 1913.

Bild nr 356

Skärkind, Röda Back.

Bild nr 357

Dala affär. Affärsinnehavaren Knut Karlsson f. 1877, tjänarinnan Lisa Åhnström.

Bild nr 358

Skärkind, Halleby.

Bild nr 359

Brånsätter. Familj Storm, Karl, Johan Storm f.1847, Anna, Greta f.1851, dottern Matilda Margareta f. 1886.

Bild nr 360

Skärkind, Halleby.

Bild nr 361

Drothem, Smedstorp Bleckstad.

Bild nr 362

Skärkind, Övre Alvestad.

Bild nr 363

Skärkind, Övre Alvestad.

Bild nr 364

Skärkind, Grindtorp, Halleby.

Bild nr 365

Skärkind, Halleby skola?

Bild nr 366

Skärkind, Halleby Säteri

Bild nr 367

Skärkind, Halleby Säteri, Mejeri

Bild nr 368

Drothem, Stora Kolstad

Bild nr 369

Skärkind, Lycketorp

Bild nr 370

Skärkind, Halleby Säteri.

Bild nr 371

Skärkind, Augustenhill, fam. Olai.Nämdeman Karl Wilhelm Olai f.1861, hustrun Hilda Carolina f.1864,
söner Karl Magnus f.1893, Anders Olof f. 1900 och Kerstin Ahlén f. 1901.

Bild nr 372

Skärkind, Skörtinge gård.

Bild nr 373

Ringarum, Harsbo. Carl Jonsson, kusin till Per Erik Andersson Herseberga, Skärkind och Otto Carlsson, dräng.

Bild nr 374

Skärkind, Herseberga, Ingrid Helena Andersson f. 1892 död 1917.
Dotter till nämndemannen Per Johan Andersson och Helena Ottilia.

Bild nr 375

Skärkind.

Bild nr 376

Skärkind, Skörtinge gård. Jmf. bild 372.

Bild nr 377

Skärkind, Barnebo, Prästgården. Jmf. 378 kort

Bild nr 378

Skärkind, Barnebo, Prästgården. Jmf. 377 kort

Bild nr 379

Skärkind.

Bild nr 380

Skärkind

Bild nr 381

Östra Ryd, Malmsdal, f.v. Frans Malkom Nilsson f. 1849, hustrun Karolina Josefina Olofsdotter f. 1851,
t.h.dottern Selma Karolina Franze´n f. 1878, bröderna Harrströms mormor.

Bild nr 382

Hylinge, Fiskartorpet.

Bild nr 383

Hylinge, Fiskartorpet

Bild nr 384

Hylinge, Fiskartorpet, John Trygg f. 1896

Bild nr 385

Hylinge Såg, arbetsstyrkan kring 1900.

Bild nr 386

Hylinge Såg, stabbläggare.

Bild nr 387

Hylinge, Fiskartorpet, Marianne Trygg f.1937

Bild nr 388

Karlsborg

Bild nr 389

Norrbo arbetarbostad vid tegelbruket.

Bild nr 390

Hulta sluss

Bild nr 391

Skärkind, Hulta gård

Bild nr 392

Tvärdala Lilla Hagen

Bild nr 393

Nyttorp

Bild nr 394

Östra Ryd, Hejan, Lövdalen

Bild nr 395

Restad Västergård. Hemmansägare Karl Johan Isaksson f. 1841, hustrun Karolina Charlotta f. 1847,
barn Katarina f. 1882, Erik Albin f. 1888, Anna Lovisa f. 1893.

Bild nr 396

Skärkind, Hulta gård.

Bild nr 397

Skärkind, Bråttom.

Bild nr 398

Snöveltorp, Tegelbruket i bakgrunden

Bild nr 399

Skärkind, Bråttom.

Bild nr 400

Skärkind.