Samlade bilder om Familjen Adolf Johansson

Klippan Västra Husby. Skåpsmeden, Adolf Fredrik Johansson f 1852 , död 1941 Hustrun Johanna Wilhelmina född Pettersson 1850 d. 1902. Fr v Alma Maria, evangelist f. 1886 d. 1973, Anna Amalia, fotograf f. 1876 d. 1949, Eva Elisabeth f. 1889, d. 1906 och sonen David Hjalmar Emanuel f. 1882 d. 1905
Klippan
Klippan, Skåpsmeden Adolf Fredrik Johansson f. 1850 d.1941,andra hustru Emma Kristina Boström f.1859 d.1921.
Klippan, Skåpsmeden Adolf Fredrik Johansson f. 1850 d.1941, Eva Elisabet f. 1889 d. 1906, David Hjalmar Emanuel f. 1882. d. 1905, Alma Maria f. 1886. d. 1973.
Klippan
Klippan,Hjalmar Emanuel f. 1882. d. 1905
Alma Maria f. 1886. d. 1973
Eva Elisabet f. 1889 d. 1906
Skåpsmeden Adolf Johanssons döttrar f.v. Anna Amalia f. 1876 och Alma Maria f. 1886.
Västra Husby, Klippan Begravningsfölje
Västra Husby, Klippan, Lit de parade.