Fornlämningar och fornfynd på Vikbolandet

Bilder och text hämtade från väggalmenacka utgiven av Östkinds hembygdsförening på 1980-talet. .

.
.
.
.
.
.
.
.